VUS na cestě za Singing Europe ve Wroclawi

20. 04. 2016

Ve speciálním pětidílném cyklu se podíváme na putování Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice za mezinárodní akcí Singing Europe v polské Wroclawi, Evropském hlavním městě kultury 2016. Společnou cestou se dostaneme od prvopočátků předznamenávajících vznik této spolupráce až po uskutečnění dalších projektů. Nejdříve se ale vracíme do roku 2007, kdy to všechno začalo.

FESTA ACADEMICA vznikla k 18. výročí Sametové revoluce, tehdy v posledním roce téměř patnáctiletého působení dirigenta Jiřího Kožnara. Byl tím položen základ festivalové tradice spolupráce studentských sborů, které se sdružují pod hlavičkou Unie českých pěveckých sborů, jež je střešní organizací s celostátní působností. Pro sbory zajišťuje různé služby, činnosti, informace i právní poradenství. První ročník tohoto festivalu se konal 16. a 17. listopadu 2007. Konkrétně v pražské Aule VŠE, v kostele sv. Ludmily v Praze a v sále Pěveckého spolku Hlahol v Praze v počtu 9 vysokoškolských sborů z  ČR. Hlavní koncert již od počátků nese název „Studenti sametu“, kde se tradičně předává Cena Jana Opletala. Vedle hlavního programu se koná i program doprovodný. V prvním roce do něj bylo zahrnuto velké rokokové oratorium pořádané gymnáziem Jana Keplera v Praze.

Druhý ročník 2009

FESTA ACADEMICA pořádaná jako bienále se nesla v duchu 50. výročí smrti světově proslulého skladatele Bohuslava Martinů. VUS se tu předvedl v plné parádě s dirigentem Ondřejem Tajovským. Náš sbor v tomto roce nastudoval a prováděl kantáty Bohuslava Martinů související s legendárním kantátovým cyklem Otvírání studánek. Jednalo se konkrétně o díla Romance z pampelišek, Legenda z dýmu bramborové nati a Mikeš z hor. V roce 2009 se festivalu v Praze a tentokrát i v Pardubicích účastnilo 8 vysokoškolských sborů a proběhlo zde celkem 9 koncertů. Koncert „Studenti sametu“17. listopadu (k 20. výročí revoluce), se uskutečnil ve Dvořákově síni pražského Rudolfina pod záštitou bývalého prezidenta Václava Havla. Předmětem provedení byla skladba Te Deum od Antonína Dvořáka, která zněla v přímém přenosu Českého rozhlasu Vltava. Koncert řídil legendární dirigent Libor Pešek.

Na dalším z koncertů, který pořádal sám VUS ve svém sídelním městě Pardubice, nechal hostovat Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové, tedy jeho dívčí část pod vedením dirigentky PaeDr. Dany Ludvíčkové. Předmětem nastudování tu bylo již zmíněné Otvírání studánek, doprovázené recitací českého herce Pavla Soukupa a VUS zde přidal zmíněnou kantátu Legenda z dýmu bramborové nati. Na druhý den ji uvedl znovu, a to v Praze, v sále Zpěváckého souboru Hlahol. Toto vystoupení hodnotil profesor Jiří Kolář tak, že se jednalo snad o nejlepší provedení této kantáty, které kdy slyšel. VUS ještě spolu s dalšími sbory v pondělí 23. 11. 2009 v Rudolfinu provedl dva koncerty pro mládež, a to opět s kantátou A. Dvořáka. Provedení Te Deum pro mládež řídil tehdejší šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanovič.

Třetí ročník 2011    

FESTA ACADEMICA se konala 16.–20. 11. Zúčastnilo se 8 sborů vysokoškolských a 9 sborů ze středních škol. VUS tentokrát již pod vedením současného dirigenta Tomáše Židka. Předmětem koncertu „Studenti sametu“ bylo uvedení skladby od Leoše Janáčka Otčenáš v Národním domě na Vinohradech. Mimo jiné v tento den, ve čtvrtek 17. listopadu 2011, měl narozeniny (80) doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc., zakladatel VUS Pardubice. Po předání Ceny Jana Opletala obdržel i pan Novák gratulaci a poděkování za celoživotní přínos sborovému světu, jeho dění i další hudbě.

V rámci této akce VUS pozval do Pardubic sjednané účastníky z FESTA ACADEMICA, se kterými na Pardubicku uspořádal celkem 7 hudebních akcí. Byly to Dívčí akademický sbor Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., a doc. PaedDr. Daniela Mandysová;  Spevácky zbor Apollo Bratislava s dirigentem Milanem Kolena; Canticum Novum Český Těšín s dirigentem Leszkem Kalinou. Na Pardubicku se koncerty uskutečnili v kostele sv. Máří Magdaleny v Lázních Bohdaneč, na Univerzitě Pardubice v Aule Arnošta z Pardubic, v kostele sv. Bartoloměje, v Kulturním domě v Holicích a v Muzeu Barokních soch v Chrudimi. 

Tento ročník motivoval VUS k tomu, aby s obdobnými akcemi pokračoval i v následujících letech. Nejvíce si sbor oblíbil kolegy z Českého Těšína a Bratislavské Apollo. Rozhodl se, že i nadále bude spolupracovat s tělesy podobného typu, a v projektech na témata výročí slavných osobností.

V další části cyklu „VUS na cestě za Signing Europe ve Wroclavi“ se seznámíme s FESTA ACADEMICA 2013, kterou již VUS pojal trochu jinak.

Šarlota Uhrinová
studentka Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět