VUS na cestě za Singing Europe ve Wroclawi – díl 2.

6. 06. 2016

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice se letos chystá na mezinárodní akci Singing Europe v polské Wroclavi. V minulém díle jsme se vrátili o několik let zpátky, abychom zjistili, jak to všechno v roce 2007 začalo a jak probíhaly první tři ročníky Festa Academica. Tentokrát zmapujeme spojení této přehlídky se zajímavým samostatným projektem pardubického souboru.

S novým ročníkem Festa Academica v roce 2013 chtěl i Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice předvést něco dosud nerealizovaného. Průzkumem kulturních možností roku 2013 vzešla myšlenka hudbou připomenout vedle svátku Den boje studentstva za svobodu a demokracii hned další tři významné události. Šlo o spojení 150. výročí Umělecké besedy s 1150. výročím příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, včetně 10 let od uzavření partnerství Pardubického kraje s Dolnoslezským vojvodstvím.

Historické události se slavily hudbou

VUS tento hudební projekt pojal návratem o 30 let zpět. V časech komunistické totality Jan Hanuš zkomponoval duchovní dílo se staroslověnským textem – „7. mši hlaholskou k poctě českých patronů“, op. 106. Záměrem bylo toto dílo uvést, v mezinárodní sestavě s účastníky minulých ročníků Festa Academica, neboť nebylo veřejně předvedeno téměř  téměně předvedeno téměř četně 15 let. To vše pak v poutavých historických místech. Nápad se zalíbil o. s. Matici Velehradské a následně bylo provedení tohoto díla dojednáno i s Unií českých pěveckých sborů na Festa Academica 2013 v Praze.

VUS oslovil fond Visegrádské čtyřky (VG4), v jejíchž pravidlech stojí, že ke splnění stačí v projektu účast zástupců ze tří zemí. Ovšem v červenci 2013 VUS zjistil, že VG4 podpoří jen akce, kde jsou zastoupeny všechny čtyři země. Dirigent Milan Kolena VUS informoval o maďarském pěveckém oktetu ProVocal Budapešť, který vede Slovenka Marta Palmai. Akce se mohla uskutečnit s účastí národů, jejichž obyvatelé dnes žijí na území Velké Moravy, což by jí dalo větší punc. Avšak ani tato okolnost nestačila k získání podpory VG4, a proto nakonec byla účast Maďarského sboru odvolána. 

Výzvu přijal polský sbor

Oslovenými partnerskými sbory zůstaly Canticum Novum Český Těšín a Spevácky zbor Apollo Bratislava. Dirigent Canticum Novum Leszek Kalina z důvodu časové tísně svého sboru doporučil, aby za Polskou stranu dílo provedl Smíšený sbor Lékařské univerzity Wroclaw „Medici Cantantes“ pod vedením sbormistryně Dr. Art. Agnieszka Franków-Żelazny. Tento sbor výzvu přijal. Vzhledem k místu jeho působení (krajské město Dolnoslezska Wroclaw), se dokonale doplňuje s VUS, protože je skvělým partnerem ke zmíněné oslavě 10. výročí spolupráce regionů. VUS pak se soubory – Chórem Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu a Speváckym sborem Apollo Bratislava uskutečnil koncerty na Velehradě, v Chrudimi, Praze a Pardubicích.

Sbory koncertovaly k listopadovým událostem

Projekt „Den studenstva v kontextu Velké Moravy“ byl zahájen 14. listopadu 2013 v okrese Uherské Hradiště v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, a pokračoval dalšími třemi koncerty. Na začátku zazněla skladba Hospodine, pomiluj ny v úpravě O. A. Tichého. Pak následoval vlastní repertoár souborů, a nakonec se společně uváděla 7. mše hlaholská. Velehradský koncert dokumentovala Česká televize, která jej spolu s rozhovory účinkujících zveřejnila v pořadu Křesťanský magazín.

U této příležitosti účastníci zazpívali 15. listopadu u památníku Boje studentů za svobodu a demokracii při tradičním pietním aktu Univerzity Pardubice. Pod vedením dirigentky Magdaleny Lipske zastupující polský sbor zazněla Česká státní hymna Kde domov můj a Gaudeamus igitur, hymna studentská. Po aktu v Pardubicích se uskutečnilo provedení projektového koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi.

Festa Academica 2013

Projekt se konal v termínu bienále Festa Academica, kterého se VUS vždy účastnil i jako spolupořadatel, a proto na něj přihlásil oba dva partnerské sbory. Hlavní koncert „Studenti sametu“ v sobotu 16. listopadu proběhl na místě, kde právě Jan Hanuš v 80. letech 7. mši hlaholskou zkomponoval – v Břevnovském klášteře v kostele sv. Markéty Antiochijské. Poslední koncert v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích, se vzpomínkou na uzavření smlouvy o spolupráci polského Dolnoslezska a Východních Čech se uskutečnil 17. 11. Tento den jediného mezinárodního svátku českého původu, byl zahájený společným provedením státních hymen zemí účinkujících sborů, a mj. ho navštívil i pan Ivan Hanuš, syn autora 7. mše hlaholské.

V dalším díle našeho cyklu putování Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice za mezinárodní akcí Singing Europe se podíváme na to, jak probíhal X. ročník mezinárodního festivalu Rybnická Jesieň Choralna a koncert VUS v polské Wroclawi v roce 2014.

(Informace v textu byly čerpány ze článků MgA. Simony Krausové a doplněny komentářem předsedy sboru.)

Šarlota Uhrinová
studentka Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět