Univerzitní vědecké fotografie zdobí valy pardubického zámku

4. 04. 2016

Putovní výstava velkoformátových fotografií Univerzity Pardubice Zvětšeno, která nabízí netradiční pohled na detaily světa kolem nás, se vrací na pardubický zámek. Při procházkách po zámeckých valech tak mohou návštěvníci nejen obdivovat krásy světa, který není obyčejným okem viditelný, ale také otestovat své znalosti. A to po celý letošní rok.

Na pěti obřích venkovních stojanech ukazuje výstava Zvětšeno sadu deseti vědeckých velkoformátových fotografií, které vznikly při badatelské činnosti na různých fakultách Univerzity Pardubice.

Mikro a makro pohledy na materiály a přístroje

Několiksetkrát zvětšené pohledy na preparáty Fakulty chemicko-technologické, které slouží převážně k výzkumným účelům, zachytili autoři badatelským optickým mikroskopem. Nechybí ani černobílé snímky Fakulty restaurování v Litomyšli umožňující nahlédnout do mikrosvěta různých materiálů, které nás obklopují nebo s nimiž restaurátoři pracují a které katedra chemické technologie zdokumentovala rastrovacím elektronovým mikroskopem.

Svou neobvyklostí pohledu i zpracováním zaujmou také makrofotografie nástrojů, přístrojů a materiálů dokumentující vizuálně zajímavým způsobem praktické pomůcky, metody a postupy užívané při moderní vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě zdravotnických studií, Fakultě ekonomicko-správní nebo Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Další vědecké fotografie můžete obdivovat také ve vědomostních kvízech. Otestujte své znalosti i postřeh.

Výstava v dubnu doprovodí také Noc mladých výzkumníků, kterou na pardubickém zámku pořádá v úterý 26. dubna Univerzita Pardubice ve spolupráci s dalšími partnery: Východočeským muzeem v Pardubicích, Hvězdárnou barona Artura Krause, Astronomickou společností Pardubice, DDM Pardubice. Těšit se můžete na bohatý program.

V srpnu bude výstava součástí Science Pointu Univerzity Pardubice v rámci Olympijského parku Pardubice. Kromě obřích vědeckých fotografií na zámeckých valech čeká na návštěvníky Olympijského parku i speciální populárně-naučný program s atraktivními interaktivními demonstracemi zajímavostí ze sedmi fakult Univerzity Pardubice.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět