Zámek plný knih nabídl veřejnosti i nejnovější univerzitní publikace

15. 12. 2016

Univerzita Pardubice se opět účastnila, letos již 6. ročníku, knižního „veletrhu“ Zámek plný knih. Knižní novinky nastěhovala do rytířských sálů pardubického zámku dvacítka vydavatelů odborné a populárně-naučné literatury. A zájem byl i o publikace z produkce naší univerzity.

Mezi institucemi, které vystavovaly své publikace, byly muzea, galerie, vědecké ústavy a malá východočeská nakladatelství, specializující se na regionální literaturu. Naše univerzitní vydavatelství zde představilo publikace vydané Fakultou filozofickou a Fakultou restaurování.

Univerzitní novinky

Největší zájem byl o čerstvě vydanou téměř tisícistránkovou knihu Pardubické smolné knihy 1538–1626 Jindřicha Francka, jejímž prostřednictvím náš nejlepší znalec dějin raně novověké kriminality obeznámí čtenáře se souborem smolných knih východočeského města Pardubice a zavede tak čtenáře za sociálně patologickými jevy, marginálními skupinami a provede je raně novověkým hrdelním soudnictvím a kriminalitou.

Velký zájem vzbudila další univerzitní novinka, celobarevná publikace Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí Jiřího Škabrady, jež se snaží vyplnit mezeru absence stručného, ale přehledného shrnutí z oblasti historických konstrukcí. Dočtete se tak o základních konstrukcích, schodištích, krovech, doplňcích staveb i jejich vytápění. Čtenářovu představu pak dokreslí na 350 fotografií.  

Prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, MBA, který se také u naší nabídky zastavil, zaujala pestrost knižní produkce naší univerzity a zejména obsah knihy Rusko a Evropa 2013 od Václava Vebera.

Kulturní zážitek

Prodejní výstavu zpestřily dvě autogramiády, bohužel za malé účasti veřejnosti, a beseda se sportovním redaktorem a dramaturgem panem Petrem Feldsteinem. Je škoda, že tato akce pardubického muzea ani po šestém opakování stále pardubickou veřejnost příliš neoslovuje. Na stotisícové krajské město byla návštěvnost opět velice malá, což je škoda, neboť v před adventním čase nabízí účastníkům příjemný kulturní zážitek.

Ing. Ivo Holava
Vydavatelství Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět