Historickou budovou univerzity se prošly dvě desítky zájemců

27. 09. 2017

Opět po roce se zájemcům otevřely památky a prostory, kam běžně nemají přístup. Letos organizátoři připravili dvě trasy, které je o víkendu 16. a 17. září zavedly i do dvou objektů Univerzity Pardubice. V sobotu i v neděli mohli opět posedět na Lavičce Václava Havla v univerzitním kampusu v Polabinách a v neděli se vydat na prohlídku historické budovy univerzity na náměstí Čs. legií.

Netradičních zastávek čekalo na návštěvníky tentokrát celkem 19. Při své víkendové pouti poznamenané nepříliš příznivým počasím zájemci neminuli ani Univerzitu Pardubice. Během soboty a neděle našlo cestu k pamětnímu místu na prvního polistopadového prezidenta, které zdobí tamní atrium výukového areálu již dva roky, dvě desítky zvědavců. Nejenže poseděli na lavičce a nasáli netradiční atmosféru, současně si prohlédli nedávno zrekonstruovanou část kampusu.

Prohlídka s architektem

Zamračené počasí neodradilo návštěvníky od putování po památkách ani v neděli. Tentokrát se zájemci vydali po zelené trase, na níž je v 10 a ve 14 hodin čekala zastávka v historické budově Univerzity Pardubice na náměstí Čs. legií. Byly tady připraveny hned dvě komentované prohlídky nejstaršího objektu Univerzity Pardubice, památkově chráněné budovy pocházející z roku 1899, která byla původně státní průmyslovou školou a od 50. let minulého století slouží již trvale pardubické vysoké škole. Historicky cennou částí objektu provázel letos návštěvníky architekt Ing. František R. Václavík, který byl přítomen u citlivé rekonstrukce budovy, která probíhala v letech 2011–2012.

Návštěva sousedních budov

Letos dvacítka návštěvníků navíc nakoukla i do na ní navazující budovy z 60. let minulého století, která byla pro potřeby Fakulty elektrotechniky a informatiky upravena na konci první dekády tisíciletí. Vnitroblok budovy byl pak před dvěma lety přestavěný na moderní Centrum materiálů a nanotechnologií, kde se dnes nacházejí nejmodernější přístroje a vybavení.

Budova v současné době slouží studentům univerzity jako moderní výukové centrum a zázemí pro vědecké týmy pěti fakult univerzity sídlících v Pardubicích. Rekonstrukce budovy byla provedena jako součást realizace projektu Univerzity Pardubice s názvem „Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT“.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) jsou v celoevropském rozměru významnou kulturní událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy vždy v měsíci září a těší se velkému zájmu jak milovníků historie a památek, tak běžných turistů i občanů. Více informací o programu EHD je možné nalézt na webu www.ehd.cz.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět