Na návštěvě v Litomyšli: Studenti vystavují své práce na výstavě Jeden ze čtyř

21. 06. 2017

Až do 30. září je možné v prostorách křížové chodby piaristické koleje v Litomyšli navštíviti výstavu Fakulty restaurování, která nese název 1 ze 4. Na výstavě prezentuje fakulta klauzurní a ročníkové práce svých studentů. V rámci pravidelného cyklu střídání představování ateliérů FR je tento rok věnovaná větší pozornost náplni a činnost Atelieru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů.

Na výstavě se však můžete seznámit se všemi katedrami a restaurátorskými ateliéry, které jsou na fakultě zastoupeny. Samotná prezentace začíná představením historie vzniku výuky oboru restaurování v Litomyšli vůbec a pokračuje vývojem školy až po vznik fakulty jako součást Univerzity Pardubice. „První absolventy měla fakulta v roce 2006 a její brány do roku 2016 opustilo celkem 241 absolventů,“ doplňuje stručně historii fakulty její proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Mgr. et BcA. Radomír Slovik.

K vidění je kresba i malba

Na výstavě najdete práce studentů ze všech ateliérů. Vedle výsledků ze společné výtvarné přípravy, které zahrnují kresbu i malbu, jsou k vidění i práce, které vznikaly v rámci specializované výtvarné přípravy dle jednotlivých oborů. „Návštěvníci mají možnost zhlédnout vitrínu věnovanou různým grafickým technikám, historickému vývoji knižní vazby, studiím mozaiky, fresca a secca, nebo řešení koncepce restaurátorského zásahu u uměleckého díla na papírové podložce,“ vyjmenovává vystavované artefakty proděkan Slovik. Součástí výstavy je i ukázka několika objektů z muzea restaurování a historických technologií, které je součástí fakulty a jež funguje od roku 1998. Zde je mimo jiné k vidění i další výstava Mezi vazy, která se tu zdrží do konce července.

Postery ukazují fakultní vědu a výzkum

Ve formě posterové prezentace jsou návštěvníkům představeny aktivity v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Na Fakultě restaurování se v současné době řeší 4 projekty z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).  „Velice cenné je rozšiřování a upevňování vzájemné spolupráce tuzemských institucí na poli péče o naše hmotné kulturní dědictví. Partnery v projektech je Ústav dějin umění AVČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, její Fakulta chemické technologie, a Univerzita Hradec Králové, její Filozofická fakulta,“ dodává proděkan Slovik.

Otevřeno vždycky o víkendu

Rozhodnete-li se pro cestu do Litomyšle, zastavte se v Piaristické koleji v Jiráskově ulici. Výstavu najdete v  křížové chodbě této historické budovy. Obdivovat práci šikovných restaurátorů můžete vždy první čtvrtek v měsíci a každou sobotu a neděli od 10 do 17 hodin až do 30. září.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět