Studenti tvořili uměleckou knižní vazbu. K vidění je na výstavě Mezi vazy v Litomyšli

31. 05. 2017

Až do konce července můžete v Červené věži v areálu Fakulty restaurování v Litomyšli obdivovat šikovné ruce mladých restaurátorů. K vidění je tam totiž výstava uměleckých knižních vazeb, které vytvořili sami studenti. Jejich práce jsou přitom výsledky stejnojmenné soutěže Mezi vazy, jejíž vítězové byli vyhlášeni právě na vernisáži této výstavy.

Pod názvem Mezi Vazy vyhlásil v roce 2010 Atelier restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice první ročník knihvazačské soutěže. Nápad na soutěž vzešel ze snahy přiblížit studentům – restaurátorům – uměleckou knižní vazbu. Na rozdíl od restaurování, kdy jsou nuceni respektovat historickou a materiálovou integritu jim svěřeného díla, mohou v rámci soutěže uplatnit svůj výtvarný cit a zpracovat knižní vazbu volně podle svých představ.

Třetí ročník po krátké odmlce

Vyhlášení výsledků prvního ročníku proběhlo v květnu roku 2011. Druhý ročník knihvazačské soutěže se uskutečnil po dvou letech. V pořadí třetí ročník soutěže se uskutečnil až letos. Buď k omluvě a cti organizátorů řečeno, že se snažili, ale další ročník se jim podařilo vyhlásit až se čtyřletým zpožděním.

Snad již z jakési vytrvalosti zůstala soutěž nadále držena v okruhu studentů oborů restaurování papíru, uměleckořemeslných děl z papíru a knihy. Vedle studentů Fakulty restaurování a SPŠ grafické v Praze se do soutěže přihlásili i studenti Střední průmyslové školy Samuela Mikoviního v Banskej Štiavnici.

Tvořilo se pro knihu J. H. Krchovského

Do soutěže se přihlásilo 18 studentů. Práce však zaslalo pouze 13 z nich. Pro tento ročník byla připravena kniha malíře Michala Singera a básníka J. H. Krchovského. Bohaté celostránkové reprodukce Singerových maleb doprovází básně Krchovského. Knihu vydal Zlatý had, o. s. v roce 2011, pod názvem SINGER/KRCHOVSKÝ a je koncipována jako bibliofilie.

Předsedou odborné komise, která vybírala vítěze soutěže, byl Mistr knihařského řemesla Jiří Fogl. V komisi dále zasedala Milana Vanišová (SPŠG V Praze), Jan Gloser (HRG Litomyšl) a Radomír Slovik (FR UPa). Kritériem hodnocení vazeb bylo jejich řemeslné a výtvarné zpracování.

Bodovaly práce studentek z Fakulty restaurování

Vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo na vernisáži výstavy všech soutěžních vazeb, a to 25. května v prostorách Muzea restaurování a historických technologií v Červené věži. Výtvarné zpracování knižní vazby nejlépe pojala studentka BcA. Marianna Gluštíková z Fakulty restaurování. Čestné uznání v této kategorii získala další studentka z Fakulty restaurování BcA. Radka Benžová. Řemeslného zpracování knižní vazby se nejlépe chopila studentka Annamária Juhásová ze Slovenska. Partnery soutěže pro rok 2017 se staly: Centrum pro restaurování a památkovou péči a tiskárna H.R.G., spol. s.r.o. Litomyšl.

Od půlky června otevřeno denně

Výstavu Mezi vazy najdete v Červené věži v areálu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Zpřístupněna bude až do konce července, kdy se přestěhuje do Muzea klasického knihařství v Rožďalovicích na Nymbursku. Od 17. června ji můžete navštívit i o víkendech, kdy je otevřeno od 10 do 17 hodin. Ve všedních dnech můžete do Červené věže zavítat od 8 do 15 hodin.

Mgr. Radomír Slovik
proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty restaurování UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět