Ohlédnutí za 25. Mezinárodním festivalem akademických sborů IFAS

20. 08. 2018

Miluji sborový zpěv, tento společensky nejvýznamnější a svým spojením hudby a slova nejpravdivější, nejsdílnější, v kolektivním provedení nejsilnější a nejkrásnější druh hudby. A miluji pardubický IFAS, jehož 1. ročník mne před padesáti lety přesměroval od instrumentální hudby k sborovému zpívání, a který považuji za jeden z nejkrásnějších mezinárodních sborových festivalů na světě.

Z festivalu, který založil v roce 1968 můj dlouholetý, nedávno zvěčnělý přítel Vlastislav Novák se svým VUS Pardubice, jsem dosud nevynechal ani jedno jeho bienále. Mohl jsem tak sledovat celou jeho historii a vývoj nejprve jako dirigent soutěžícího sboru, později jako člen odborné poroty, nebo jako jeho umělecký ředitel.

IFAS nepředstavuje jen účast na sborové soutěži, obvyklé letmé setkání pěveckých sborů. Na IFAS spolu pěvecké sbory několik dní skutečně žijí, společně zpívají, baví se a radují v dalších činnostech, které pro ně vymýšlí a organizuje festivalový štáb v čele s prezidentkou festivalu Alenou Mejstříkovou a Miroslavem Baťou. Má-li mít festival úspěch, musí se dělat s láskou. A Alenka Mejstříková, Míra Baťa a IFAS je v tomto směru opravdu zářným příkladem.

Padesátiletá bohatá a proměnlivá historie IFAS si zaslouží u příležitosti tohoto významného jubilea alespoň stručnou rekapitulaci. Myšlenka uspořádat mezinárodní setkání vysokoškolských pěveckých sborů vznikla v roce 1967 ve Vysokoškolském uměleckém souboru tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické Pardubice, nynější Univerzity Pardubice. První ročník se z iniciativy zakladatele a dlouholetého prezidenta festivalu Vlastislava Nováka konal již v roce 1968 pod názvem Internacionální festival akademických sborů - IFAS a od roku 1980 se pravidelně opakuje ve dvouletých intervalech.

Součástí festivalu se stala i mezinárodní sborová soutěž. Zprvu se jednalo o mezinárodní soutěž smíšených sborů, ale již v roce 1986 byl festival rozšířen o soutěžní kategorii ženských sborů. V roce 1994 se stává prezidentkou IFAS Alena Mejstříková a v témže roce byla poprvé otevřena soutěžní kategorie komorních smíšených sborů.

Od 17. bienále v roce 2002 byl festival obohacen o další atraktivní folklorní kategorii, umožňující účastníkům zpěv v lidových krojích. A v roce 2006 byl festival rozšířen ještě o kategorii artificiální hudby jednoho hudebního stylu a o kategorii populární, jazzové, spirituálové a gospelové hudby pro všechny typy sborů. Na jubilejním 20. IFAS vystoupil pak soutěžně také první mužský ansámbl.

Od roku 2014 přejímá IFAS do svého programu i samostatnou Soutěž o Cenu Bohuslava Martinů, (dříve Festival Bohuslava Martinů, Pardubice), která je určena pro všechny typy sborů (i neakademických), s výjimkou sborů dětských.

Festivalu IFAS se za dobu jeho existence zúčastnilo již na 350 pěveckých sborů s téměř 10 500 zpěvačkami a zpěváky z více než 30 zemí všech světadílů.

Jubilejní 25. bienále IFAS se konalo ve dnech 4. – 9. července 2018 pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, primátora města Pardubice Ing. Martina Charváta a rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka. Finančně podpořily festival Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Univerzita Pardubice, města Česká Skalice, Heřmanův Městec, Lázně Bohdaneč a Chrudim, Nadace Život umělce a Nadace Bohuslava Martinů.

I jubilejní 25. IFAS Pardubice měl své obvyklé oblíbené atributy – úvodní Nokturno – první setkání zahraničních sborů na nádvoří pardubického zámku, kde byli zároveň přijati v Rytířských sálech představitelé sborů a mezinárodní porota náměstkyní primátora Ing. Helenou Dvořáčkovou a zastupitelkou města Ing. Věrou Laurynovou, slavnostní Zahajovací koncert v aule Univerzity Pardubice, satelitní koncerty v Léčebných lázních a Kostele sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdanči, v chrudimském Muzeu barokních soch, v Synagoze v Heřmanově Městci a v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici, nechyběla „Ifasiáda“ – soutěž v netradičních sportovních disciplínách ani festivalový ples a samozřejmě ani tradiční závěrečné akce – Závěrečný koncert s vyhlášením výsledků, předáním hlavních Cen a Galakoncert národů ve foyer pardubické ČSOB Pojišťovny.

V úvodu Zahajovacího koncertu festivalu zazpíval Mezinárodní sbor, složený z kvartet všech zúčastněných sborů, pod vedením vnučky Vlastislava Nováka Lucie Gregorovič Fárové na jeho počest skladbu Napadly písně Antonína Dvořáka, poté festival IFAS slavnostně zahájil prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice.

„Ifassingers“ (sbor sestavený převážně ze členů organizačního štábu, jeho asistentů, spolupracovníků a průvodců sborů) přivítal zahraniční i domácí sbory jejich lidovými písněmi, společně s Pěveckým sborem Varšavské univerzity zazpívali madrigal Bohuslava Martinů Chceme my se, chceme. Představila se i porota svým humorným vystoupením a slavnostní zahájení ukončila studentská hymna Gaudeamus igitur. V druhé části Zahajovacího koncertu se pak představily v krátkých koncertních vystoupeních všechny zúčastněné sbory.

Festivalu se zúčastnilo celkem 10 pěveckých sborů z České republiky, Polska a Ruska.

Soutěžní výkony sborů posuzovala mezinárodní odborná porota ve složení: Mgr. Jaroslav Brych (ČR, předseda), Prof. Olga Burova (Rusko), Prof. Dr. John Scott Ferguson (USA), MgA. Marko Ivanović, Ph.D. (ČR) a Peter Freestone (Velká Británie). Nejúspěšnějším sborem festivalu byl Pěvecký sbor Varšavské univerzity se skvělou dirigentkou Irinou Bogdanovich, který získal zlaté pásmo v kategorii A1 (Smíšené sbory), B1 (Folklor) a navíc ještě 1. cenu a prémii v Mezinárodní soutěži o Cenu Bohuslava Martinů a další významné ocenění – Cenu rektora Univerzity Pardubice pro nejúspěšnější akademický sbor.

Letos jsem poprvé nebyl „při tom“. Ale pevně věřím, že si i 25. IFAS zachoval svou nádhernou, nezapomenutelnou atmosféru upřímného přátelství a hudebního souznění, atmosféry, která je neodmyslitelným atributem nestárnoucího akademického sborového zpěvu a krásné, upřímné sborové hudby, která vždy tento pardubický festival provází.

A jak se zpívá ve společné festivalové písni na rozloučenou – „An Irish Blessing“ – And until we meet again, may God hold You in the palm of His hand. Do další bienální pětadvacítky, kterou načne IFAS na začátku července roku 2020, mu přeji proto již teď co nejúspěšnější vykročení.

 „Hudba je největší dar – je pořád s námi, když ji potřebujeme. Vypovídá o tom, co slovy nejsme schopni říci. Je mostem mezi nebem a zemí. Hudba je zázrak.“ (Sylvie Bodorová)

A já bych dodal – a sborová hudba dvojnásobný.

Jménem celého organizačního štábu IFAS 2018 děkuji všem pracovníkům Univerzity Pardubice, kteří festival IFAS podpořili a pomohli nám k úspěšné realizaci jubilejního 25. bienále. Díky skvělému prostředí na univerzitní půdě a ochotným spolupracovníkům jsme prožili opět několik nádherných dnů, pro které má smysl opět pokračovat. IFAS 2018 byl opět krásný a společně se již těšíme na další.

Alena Mejstříková – prezidentka IFAS Pardubice

Jiří Kolář
umělecký ředitel IFAS Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět