Fotografie ze života lidí s mentálním postižením jsou k vidění v univerzitní aule

5. 05. 2018

Je svět osob s mentálním postižením skutečně černobílý? Nikoliv, máme se od nich hodně co učit. Na to se snaží upozornit putovní výstava fotografií, která je k vidění do 11. května ve vestibulu univerzitní auly.

Vystavované fotografie jsou z dílny jednotlivých organizací, které se do celorepublikového projektu „Pomáháme fotografiemi“ zapojily, a zachycují zážitky ze života osob s mentálním postižením během aktivit v partnerských organizacích.

„Nechceme o fotografie ochudit veřejnost, protože mnohdy ani netuší, jak barevný svět to dokáže být a že je možné osobám s mentálním postižením i nepatrnou podporou pomoci ten jejich pohled na svět šířit dál. Máme se mnohdy od těchto osob co učit, a to je, dle našeho názoru, podstata jejich integrace mezi nás,“ představuje projekt Ing. Marta Kopecká, předsedkyně spolku Fotografiemi pro radost, z.s., který výstavu pořádá.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 2. května a všichni příchozí si mohli kromě fotografií také prohlédnout a zakoupit výrobky osob se zdravotním postižením z organizace Domov pod Kuňkou, která je jedním z partnerů projektu a poskytuje těmto lidem sociální služby.

Jsme rádi, že jsme mohli tuto výstavu instalovat právě na Univerzitě Pardubice a přiblížit tak studentům, zaměstnancům i veřejnosti život osob s mentálním postižením,“ řekla PaedDr. Zdenka Šándorová Ph.D., koordinátorka výstavy z univerzitního centra ALMA. „I na univerzitě máme několik hendikepovaných studentů a věnujeme se jim v našem specializovaném centru ALMA.“

Výstava putuje už od podzimu 2017 po různých regionech České republiky a zastaví se v celkem 12 městech. Svou pouť ukončí v červnu 2018.

Vstup na výstavu je zdarma a je přístupná všem zájemcům ve všední dny i o víkendu.

Fotografiemi pro radost

Projekt inicioval spolek FOTOGRAFIEMI PRO RADOST, z.s., jehož posláním je prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí propojit zážitky osob s mentálním postižením s okolním světem. Posláním není vzbuzovat ve veřejnosti soucit s mentálně postiženými, ale otevřít veřejnosti barevný svět těchto osob a umožnit všem přispět k rozšiřování tohoto světa dále. Výstava je na půdě Univerzity Pardubice realizována ve spolupráci s Katedrou věd o výchově Fakulty filozofické a Centrem ALMA. Záštitu převzal prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc, děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Centrum ALMA je specializované pracoviště Univerzity Pardubice, které zajišťuje nebo zprostředkovává ve spolupráci s fakultami podporu pro studenty se speciálními potřebami nebo hendikepem. Vytváří standardní podmínky pro vyrovnání studijních příležitostí pro stávající studenty se vzdělávacími potřebami, ale i pro uchazeče o studium.

Mgr. Lenka Čermáková
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět