Grafiky Jiřího Altmanna v univerzitní galerii vyprávěly o nejstarší grafické technice i umění vnímat lidi i krajinu

3. 04. 2018

Pražský malíř a grafik Jiří Altmann univerzitní galerii a jejím návštěvníkům nabídl v prvních měsících tohoto roku uklidňující podívanou na sérii grafik. Kromě grafiky se mistr zabývá i ilustrací, kresbou, sochařstvím a dokonce i restaurováním.

Malíř a grafik Jiří Altmann se narodil v Praze, v rodině se silnou hudební tradicí. Sám však projevoval od dětství talent výtvarný a po ukončení gymnázia byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u profesorů Silovského a Tittelbacha. Studia ukončil v roce 1966 cyklem grafických listů k básním F. Villona, které krátce poté rozpracoval pro nakladatelství Odeon. V letech 1968–1971 pracoval jako grafik v nakladatelství Girardet v Essenu. Posléze bydlel a tvořil v Praze, než se s manželkou, která se věnuje herectví a pedagogické činnosti na DAMU, přestěhovali blíže k přírodě, k Berounce do Černošic.

Nejstarší grafická technika slouží pro ztvárnění inspirace životem

Kromě pohledů na starou Prahu, v jejímž srdci dlouho bydlel, a cyklu věnovanému poezii F. Villona ztvárňoval výjevy inspirované současným životem. Výrazná jsou třeba témata rodiny, dětí, žen a vztahů mezi lidmi, prosté přírodní motivy, zobrazení stromů a květin a také dojmů z krajin, které sbíral na svých cestách. Často se v jeho tvorbě objevují portréty velkých hudebních skladatelů, osobností kultury i přátel a kamarádů. Dynamická, nervně pulzující kresba, dramatická hra světla a stínu i pevné tvarové linie jsou charakteristické pro jeho rukopis. Jako jeden z mála současných grafiků rozvíjí také lapidární tvarosloví nejstarší grafické techniky, o jejíž výrazovou renesanci usilovali na konci 19. století malíři E. Munch a P. Gauguin a později němečtí expresionisté,popisuje práci vystavujícího autora v doprovodném textu k pardubické výstavě PhDr. Dušan Sedláček.

Jako jeden z mála současných grafiků, snad poslední, Jiří Altman používá při své tvorbě nejstarší grafickou techniku. Na způsob středověkých listů vytváří dřevěné štočky, do kterých řeže zrcadlově obrácené motivy a texty. Od doby, kdy žije spolu se svojí manželkou na venkově, mu příroda poskytuje nejen náměty k vyprávění, ale též materiál. Sám si poráží vhodné stromy a z velkých špalků řeže dřevěné štočky, ve kterých výtvarně zhodnocuje nejen jejich přirozenou strukturu, ale i různé suky, praskliny a neobvyklé tvary. Klasickým ručním tiskem na jemném japonském papíru pak umocňuje přitažlivost tvůrčí rukodělné práce a bravurně zvládnutého řemesla. Dřevo, jako svůj nejmilejší přírodní materiál, využívá ale také na své sochařsky pojaté objekty, v nichž ztvárnil řadu osobností kulturního života i svých přátel.

Jiří Altmann je členem Českého sdružení grafiků Hollar. Jeho práce jsou zastoupeny v Národní galerii, Galerii hlavního města Prahy, ale také v řadě galerií evropských, především v Německu.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět