Česká měna má dvě nové výstavy. Na pardubickém zámku a v Naardenu

11. 05. 2018

Nejnovější výstava na pardubickém zámku ukazuje příběh cesty českého stříbrného tolaru k americkému dolaru. Výstava v holandském Naardenu pak mapuje tisíciletou tradici české měny. Autorem obou expozic je profesor Petr Vorel z Ústavu historických věd Fakulty filozofické.

Nová výstava Východočeského muzea v Pardubicích a Univerzity Pardubice zachycuje, proč se právě termín „dollar“ stal koncem 18. století hlavní měnovou jednotkou nově vzniklých USA a jak tento vývoj, pokračující až do současnosti, souvisel s někdejším nerostným bohatstvím českých zemí.Možná jste to ani netušili, ale jáchymovské mince daly název této zámořské měně.

„Tato peněžní početní jednotka totiž vznikla díky usnesení zemského sněmu Království českého z 9. ledna 1520, kterým byla nařízena monetarizace nově vytěženého stříbra v českém Krušnohoří. Podle jména města Jáchymov (Joachimsthal) vzniklo jméno mince »tolar«, které se později přes holandský »daalder« dostalo i do angličtiny jako »dollar«,“,“ vysvětluje původ názvu americké měny autor výstavy prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., z ústavu historických věd a prorektor pro vědu a tvůrčí činnost.

Z Ameriky do Pardubic

Výstava mincí navázala na svou předchůdkyni, která byla prezentovaná v loňském roce v New Yorku při zasedání česko-americké vědecké společnosti The Comenius Academic Club. Pardubická výstava je ale o něco bohatší a k vidění jsou ukázky tolarových ražeb od 16. až do 19. století. Kopie mincí zhotovil ze sbírkových originálů restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský a vidět je můžete až do 19. srpna 2018.

Kromě výstavy mincí na pardubickém zámku uspořádal profesor Petr Vorel také výstavu českých mincí v nizozemském Naardenu. V památníku Jana Amose Komenského byla v polovině března slavnostně otevřena výstava s názvem Tisíciletá tradice české měny (Millenial Heritage of Czech Currency). Návštěvníci se seznámí s vývojem českých mincí a papírových platidel od jejich vzniku v druhé polovině 10. století až do současnosti.

Komenského portrét na platidlech

„Jeden z panelů upozorňuje na zcela výjimečnou roli, jakou je ztvárnění osobnosti J. A. Komenského na československých a  českých platidlech 20. století,“ říká autor výstavy prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., historik a numismatik Východočeského muzea a dodává: „Mezi významnými postavami našich dějin se jeho portrét na platidlech objevuje nejčastěji, nikoli náhodou byl první historickou osobností, která byla ztvárněna na papírových platidlech meziválečného Československa i nynější České republiky.“

Výstava vznikla ve spolupráci  s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě a s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. V nizozemském Naardenu potrvá až do 28. října 2018.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět