Mladá vědkyně uspěla na světové soutěži v Polsku

11. 10. 2019

Mladá vědkyně Zuzana Svobodová z Univerzity Pardubice bodovala v semifinále světové soutěže Falling Walls Lab v polské Wroclawi. Získala druhé místo za skvělou prezentaci nápadu na téma BREAKING THE WALL OF POOR-QUALITY ANTIBODIES, díky němuž vědci budou moci vybrat protilátky, které fungují a jsou šité na míru experimentům, které provádí. Tím mohou značně ušetřit peníze z grantů, investovaný čas a vzácné vzorky.

Kdy se nápad zrodil?

Jednalo se o nápad, který vznikl jako vedlejší produkt mé disertační práce na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické. Během výzkumu jsem se totiž často potýkala s kvalitou protilátek určených pro výzkumné účely. Člověk draze koupil protilátky, ovšem ty často v experimentech nefungovaly, jak měly. Dostala jsem proto nápad, a vyvinula techniku, kterou lze snadno porovnat funkčnost protilátek od různých výrobců a vybrat si tu nejlepší pro plánované experimenty. Ve spolupráci s Ústavem analytické chemie AV ČR se nám podařilo zařízení vyvinout a otestovat. Nedávno jsme pro zařízení získali český patent a budeme nyní žádat o Evropský patent. Věřím, že díky zařízení si vědci budou moci vybrat protilátky, které fungují, jsou šité na míru experimentům, které provádí, čímž mohou značně ušetřit peníze z grantů, investovaný čas a vzácné vzorky.

Čím jste porotu zaujala?

Porota hodnotila zejména přínosnost prezentovaného nápadu, vysvětlení problematiky, úroveň prezentace a v neposlední řadě schopnost reagovat na četné otázky. Předpokládám tedy, že to byla určitá kombinace těchto hodnotících kritérií, které porotu zaujala.

Jak soutěž probíhá?

Falling Walls Lab je mezinárodním soutěžním fórum pořádané současně ve stovce městech na výzkumných institucích po celém světě. V prvním kole se posílají přihlášky, z nich se do každého z měst vyberou soutěžící do semifinále. Semifinále probíhá tak, že mladí vědci a vědkyně či podnikatelé a podnikatelky mají tři minuty na to, aby vysvětlili podstatu problému, představili svůj návrh řešení a v čem spočívá hlavní přínos té myšlenky či nápadu. Finále soutěže probíhá v Berlíně, kde se setkají vítězové semifinále a stejným způsobem prezentují svůj nápad před porotou a obecenstvem.

Z jakých oblastí se prezentují nápady?

Ze všech oborů, není zde žádné omezení, aby docházelo k mezioborovým a mezinárodním výměnám myšlenek a náhledům na řešení různých problematik, například řešení vzniku obezity, chirurgická řešení při operacích karcinomu tlustého střeva, kolega Daniel Kopkaně z Brna, který zvítězil ve Wroclavi, prezentoval folii, která chytrým způsobem pracuje s tepelným zářením a je schopná například snížit teplotu ve stanech pro uprchlíky či humanitární pracovníky.

Jak hodláte nápad využít do budoucna?

Ráda bych zařízení dala k otestování jiným výzkumným skupinám a zkusila nápad představit i firmám, jestli by zařízení nechtěli vyrábět a nabízet vědcům a vědkyním po celém světě. Problematika kvality protilátek určených pro výzkum se totiž týká širokého spektra oblastí výzkumu, zejména biomedicínského výzkumu a biotechnologií. V tomto ohledu jsme v kontaktu s Centrem transferu technologií a znalostí, kde nám pomohou s prezentací zařízení na networkingových konferencích propojující nápady z výzkumu s aplikační sférou.

TEXT: Věra Přibylová/ FOTO: archiv Zuzana Svobodová


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět