Na dopravní fakultě proběhl další seminář o šíření radiových a optických vln

17. 06. 2019

Tradiční již 20. seminář „ŠÍŘENÍ RADIOVÝCH A OPTICKÝCH VLN – ZÁKLADNÍ METODY“, který pořádala Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ), DFJP ve spolupráci s IEEE Czechoslovakia Section, Chapter MTT/AP/ED/EMC, se konal ve čtvrtek 16. května 2019 v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP), Univerzity Pardubice.

Seminář uvedl prof. Vladimír Schejbal (Univerzita Pardubice, DFJP, KEEZ). Všechny příspěvky jsou uvedeny ve sborníku. Zájemci o sborník na CD ROM, popř. o další seminář mohou kontaktovat Ing. Karla Dvořáka (E-mail: karel.dvorak@upce.cz, tel.: 466 036 440, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice).

První příspěvek „Základní metody analýzy šíření elektromagnetických vln“ autorů V. Schejbala, O. Fišera a V. Závodného přednesl prof. Schejbal (Univerzita Pardubice). Druhý příspěvek „Mechanická vibračná demodulácia vyžarovaného signálu“ autorů J. Labuna, S. Fábry, M. Češkoviče a P. Kurdely prezentoval doc. Labun (Technická univerzita v Košiciach), který byl nejvzdálenějším účastníkem.

Následovala přednáška, prezentovaná Dr. Rejfkem (FEI, Univerzita Pardubice), autorů P. Bezouška, T. Zálabského a L. Rejfka „Potlačení radarových odrazů od nezajímavých objektů u anténního systému se zkříženými svazky“. Přehledovou přednášku „ITU-R dokumenty“ o nejrůznějších aspektech šíření vln, které tyto dokumenty analyzují, autorů K. Pitaše a O. Fišera přednesl Ing. Pitaš (FEI, Univerzita Pardubice). Závěrečnou přednášku „Šíření optických signálů“ autorů O. Fišera, V. Peka, V. Brázdy a K. Pitaše, přednesl doc. Fišer (FEI, Univerzita Pardubice).

Semináře se zúčastnili jak studenti, tak i pracovníci z Univerzity Pardubice, odborníci z výzkumných ústavů, vysokých škol a různých společností, kteří se zabývají vývojem komunikační techniky, radarů, antén a mikrovlnných komponent. Uvedené přednášky jsou velmi cenné, protože obsahují srozumitelným způsobem podané informace o teoretických principech metod, které jsou využívané ve výzkumu vlastností atmosféry. Neocenitelná je možnost se setkat osobně s lidmi, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují. To pochopitelně vysoce hodnotili jak studenti, tak i účastníci z průmyslu, neboť se jedná o téma, které má velice důležité dopady jak při praktickém nasazení různých systémů, tak i pro rozšíření obzorů z hlediska aplikací elektromagnetických polí.

TEXT: Prof. Ing. V. Schejbal, CSc./Foto: L.Rejfek


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět