Na Fakultě restaurování přednášel profesor z japonské Matsumoto University

1. 12. 2019

V pondělí 25. listopadu proběhl v Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování v Litomyšli odborný specializační kurz pod názvem „Practical use of historical documents in Japan“, který vedl profesor Haruhisa Kimura z partnerské japonské Matsumoto University.

„Důvodů pro uspořádání tak specializovaného kurzu pro akademické pracovníky bylo několik. V České republice máme poměrně obsáhlý fond asijských uměleckých děl na papírové podložce. Najdeme je například ve sbírkách Národní galerie či Náprstkova muzea, jsou však samozřejmě i v dalších českých sbírkotvorných institucích. Přístup k jejich konzervování a restaurování se liší od toho evropského. Je proto nutné seznámit se i s tímto tipem archiválií co nejpodrobněji, aby jak naši vyučující/akademici, tak jejich studenti byli pro praxi co nejlépe připraveni“ vysvětlil děkan fakulty a zároveň specialista na restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Mgr. BcA. Radomír Slovik.

Profesor Kimura je děkanem Fakulty managementu, zároveň se však dlouhodobě zabývá problematikou socioekonomického a kulturního kontextu archivace dokumentů. Na téma svého odborného zaměření též plánuje zahájit komparativní výzkum japonského a českého přístupu k uchovávání tohoto typu památek písemné kultury, do něhož by měli být zapojeni odborníci z Fakulty restaurování a dalších partnerských institucí.

Spolupráce mezi institucemi se datuje od března 2012, v posledních letech se však Fakultě restaurování a Matsumoto University úspěšně daří spolupráci prohlubovat. Fakulta již v nedávné minulosti přijala v Litomyšli dvě japonské studentky, které se na své půlroční stáži v restaurátorských ateliérech seznámily s možnými způsoby péče o kulturní dědictví. „Výsledkem návštěvy vedení litomyšlské fakulty na japonské univerzitě v roce 2018 bylo rozšíření možností vzájemné spolupráce. V létě 2019 vycestovaly dvě studentky Fakulty restaurování do Japonska na měsíční stáž, v rámci níž se v tradičních rodinných manufakturách v Echizenu seznámily s celým procesem výroby japonského papíru „washi“. Následně si v restaurátorských ateliérech v Kjótu a Naře prakticky vyzkoušely použití japonského papíru při restaurování a konzervaci archiválií, uměleckých a umělecko-řemeslných děl. V září 2019 jsme na fakultě přivítali Kazuhira Sekizawu, vedoucího Oddělení mezinárodních vztahů Matsumoto University, příjezd profesora Kimury je tak již druhou návštěvou japonských kolegů v tomto roce“ dodal PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., proděkan fakulty.

Tento kurz byl první z řady vzdělávacích akcí Fakulty restaurování finančně podpořených novým ESF projektem univerzity „Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice“ č. j. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013263.

FOTO: Ilustrační foto, archiv FR 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět