Na trhu je stále poptávka po záchranářích i sestrách

26. 02. 2019

Jen pár dnů zbývá do termínu podání přihlášky na některý z nabízených oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Aktuálně má fakulta 800 studentů a dalších 350 nováčků zanedlouho přibyde. Od bakalářského titulu se mohou dopracovat až k doktorátu. Ve zdravotnické praxi jsou velmi žádaní a budoucí místo mohou získat již při studiu.

Mezi stále oblíbené obory patří Zdravotnický záchranář nebo Všeobecná sestra. Vysokoškoláci během studia získají jak teoretické, tak praktické dovednosti, které je připraví na jejich budoucí povolání.

„Jsem studentem oboru Zdravotnický záchranář. Nabídka tohoto studia mě velmi lákala zejména díky kombinaci medicíny a adrenalinu, který během výuky zažívám. Absolvujeme různé kurzy, například potápění, výcvik v horách, slaňujeme a učíme se sebeobraně,“ říká student Jan Černohous, který se dostal na svůj vysněný obor. Místo na oddělení ARO má už jisté, osvědčil se totiž během své povinné praxe.

Každý rok se do oboru Zdravotnický záchranář hlásí stovky uchazečů. Stejně jako na obor Všeobecná sestra, kterých v nemocnicích a zdravotnických zařízeních stále není dostatek. „Zájem uchazečů o tyto dva obory převyšuje až čtyřnásobně kapacitní možnosti výuky na naší fakultě. Naše studijní obory patří každoročně k těm nejvyhledávanějším na Univerzitě Pardubice,“ říká děkan fakulty profesor Josef Fusek.

Další odborníci ve zdravotnictví

Fakulta vychovává i další odborníky – radiologické asistenty, zdravotně-sociální pracovníky nebo porodní asistentky. Tou se zanedlouho stane i studentka Nikola Skalová, která je právě ve třetím ročníku. Rozhodla jsem se pro studium porodní asistentky a ničeho nelituji. Zamilovala jsem se hned na první přednášce a pořád mě to nepřešlo,“ říká vysokoškolačka.

Absolventi bakalářských programů mohou odejít rovnou do praxe, nebo pokračují v dalším studiu. Ať už si zájemci vyberou jakýkoliv obor, o zaměstnání nebudou mít nouzi. Uplatní se ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích, v porodnicích, u zdravotnické záchranné služby, ve vysoce specializovaných centrech, ambulancích či domácí péči. Mohou pracovat samostatně nebo v týmu dalších odborníků, mohou se ucházet o práci v celé Evropské unii.

Fakulta disponuje moderními učebnami, které jsou vybavené nejnovějšími technologiemi, modely, přístroji, pomůckami a různými typy simulátorů, které je kvalitně připraví na reálnou praxi. Od loňského podzimu navíc Fakulta zdravotnických studií jako první v ČR vlastní nejnovější verzi simulovaného pacienta, který zlepšuje výuku napříč všemi studijními obory.

„Dokáže nasimulovat různé scénáře akutních stavů jako anafylaktický šok, reaguje fyziologicky na podané léky, umožnuje zevní krvácení. Studenti na něm trénují nácvik rozšířené neodkladné péče jako elektroimpulzoterapii, punkce pneumothoraxu, zavedení hrudní drenáže, zajištění dýchacích cest včetně koniopunkce a mnoho dalších výkonů,“ přibližuje využití pomůcky pro výuku proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Eva Hlaváčková.

Na praxi na Maltu, do Finska či Řecka

Během studia se studenti mohou zapojit do nejrůznějších zajímavých projektů a aktivit. „Jsou jimi studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí, exkurze a stáže na speciálních pracovištích, semináře a besedy s významnými odborníky z praxe, národní i mezinárodní vědecké odborné konference, různé typy projektů, zážitkové semináře či modelové situace umožňující studentům simulovat a prožít na vlastní kůži konkrétní situace z jejich budoucí praxe,“ doplňuje proděkanka Hlaváčková.

Velmi oblíbené jsou u studentů právě studijní pobyty. Sbírat zdravotnické zkušenosti, a nejen ty, mohou v 9 evropských zemích, s nimiž má fakulta partnerské dohody. Například v Řecku, Španělsku, Finsku, Litvě, Turecku, Portugalsku nebo na Maltě.

„Praxe v nemocnici Mater Dei na Maltě mě obrovsky posunula dopředu, ať už po profesní či jazykové stránce, a možnost žít dva měsíce v cizině byla ohromně obohacující zkušenost,“ říká student Honza.

Na svou zahraniční stáž v litevské nemocnici nedá dopustit ani studentka Zuzana Kadlecová. „Získala jsem zde cenné zkušenosti, které bych tady nezískala ani za několik let. Zdokonalila jsem se nejen v anglickém jazyce, ale naučila se i základy litevštiny. Měla jsem možnost pracovat v jiném systému a zkusit si trochu jiný druh práce, za což jsem velmi ráda.“

Podoba přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky mají písemný charakter a zahrnují test z biologie, fyziky nebo společenských věd a v případě zdravotnického záchranáře i test fyzické zdatnosti. Pro ty, co si nejsou příliš jistí v biologii, z níž se přijímačky dělají na všechny obory, mohou navštěvovat přípravné kurzy. Vylepšit si mohou i své znalosti v matematice. Veškeré informace jsou na webových stránkách fakulty.

Čas na vybrání toho pravého oboru se ale krátí. Potenciální uchazeči se musí rozhodnout do čtvrtka 28. února.

 

Mgr. Zuzana Paulusová

Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět