Kulaté stoly otevírají diskusi o budoucí profesi chemiků
Univerzita Pardubice je od dubna 2017 řešitelem projektu ESF projekt UPa „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“, CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002320. Odborným garantem projektu je prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. a projekt bude trvat do konce roku 2022. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice a současně na...
10. 06. 2019