Nová mobilní aplikace představuje studijní programy formou miniher

11. 08. 2020

Nová mobilní aplikace absolventa Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Davida Švarce dokáže zcela netradičně seznámit zájemce o studium se studijními programy fakulty. Budoucí studenti si mohou zahrát logickou hru nebo vyluštit kvíz a lépe tak poznat jednotlivé obory a specializace.

Aplikace přibližuje studijní programy pomocí čtyř miniher – řízení dopravy, kvízu, simulace ovládání výhybek kolejiště a logické hry Sokoban klon. „Jednotlivé minihry jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost a podaly základní informace o studiu stručnou formou. Mým záměrem bylo nedělat hry zbytečně dlouhé, aby uživatele nenudily,“ říká David Švarc, který je absolventem oboru Aplikovaná informatika na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a tuto aplikaci vymyslel v rámci své bakalářské práce. Absolvent, který by nyní rád pracoval pro malou firmu, která se zabývá 3D grafikou, reklamou nebo vyvíjel počítačové hry, za ni získal cenu děkana.

„I tento výsledek bakalářské práce ukazuje na kvalitu a nadání našich studentů, kteří se v rámci své výuky a znalostí dokáží zapojit do propagace fakulty a univerzity,“ říká doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Ve hře řízení dopravy má uživatel za úkol pomocí ovládání semaforů zajistit co největší plynulost v dopravě, zároveň však musí dát pozor, aby se vozidla v křižovatce nesrazila. Hra obsahuje pět úrovní, které jsou uspořádány podle obtížnosti a má blíže představit specializaci Technologie a řízení dopravy. Sestavený kvíz nabízí otázky, které se týkají oborů Dopravní prostředky: Kolejová vozidla a Dopravní prostředky: Silniční vozidla a specializace Dopravního managementu a marketingu. Během testu získá uchazeč o studium představu o náplni studia.

Hra simulace ovládání výhybek kolejiště představuje úlohu výpravčího, který musí zajistit správnou cestu vlaku pomocí manipulace s výhybkami. Aby byl hráč úspěšný, musí vzít v úvahu i náklad vlaku, díky němuž určí, do které stanice vlak patří. Minihra prezentuje obory Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě, Dopravní prostředky: Kolejová vozidla a specializaci Technologie a řízení dopravy. Poslední hrou je klon celosvětově známé hry Sokoban, která prověřuje logické myšlení hráče. Pointa spočívá v přesouvání krabic s materiálem na předem určená místa v bludišti. Přibližuje studijní program Dopravní stavitelství a specializaci Logistika.

Tvůrce aplikace v současnosti pracuje na tom, aby byla dostupná také hra na představení nového studijního programu Technika, technologie a řízení letecké dopravy. Aplikaci si lze stáhnout do mobilu na Google Play pod názvem Poznej studium na Dopravní fakultě Jana Pernera nebo zahrát na webu fakulty v záložce Studium – Pro uchazeče - Poznejte studium na DFJP pomocí miniher. V plánu je také nabídnout aplikaci pro uživatele App Store.

Na Dopravní fakultu Jana Pernera se zájemci o studium mohou hlásit v rámci druhého kola až do 25. 8. 2020. Více informací na stránkách univerzity.

TEXT: Martina Macková/FOTO: Adrián Zeiner


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět