Odborný seminář byl o aktuální problematice mikrobiologie potravin

12. 02. 2019

Tradiční odborný seminář mikrobiologie potravin, a to na Fakultě chemicko-technologické, se uskutěčnil v posledních dvou lednových dnech. Seminář se koná dvakrát ročně, v organizaci se střídá Univerzita Pardubice, Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně a VŠCHT Praha.

Semináře se zúčastnilo celkem 50 mikrobiologů z České a Slovenské republiky, a to z různých pracovišť. Na semináři zaznělo 11 odborných přednášek týkajících se současné mikrobiologie – aktuality z epidemiologie salmonelóz, kauza stafylokokové enterotoxikózy v ČR, prevalence kampylobakterů, mikrobiologická analýza a bezpečnost tradičních sýrů, aj. Příspěvky byly vždy doplněny diskusí přítomných účastníků, která však volně pokračovala i během coffee-breakových přestávek a společenského večera. Program semináře byl doplněn i vystavujícími firmami – BioIng s.r.o., LABOSERV s.r.o. a MERCK s.r.o.

Seminář měl velmi kladné ohlasy, a to díky kvalitě přednášek, milé společnosti a také organizaci celé akce pracovníky mikrobiologického oddělení pardubického pracoviště.

doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.
Katedra biologických a biochemických věd, FChT UPa
 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět