Oslavili jsme institucionální akreditaci

1. 10. 2018

V pondělí 24. září, první výukový den letošního zimního semestru, byl jiný než obvykle a nový nejen pro studenty nastupující do 1. ročníků. Odpoledne se několik stovek zaměstnanců univerzity, akademiků i ostatních pracovníků, setkalo na akademickém náměstí před Fakultou chemicko-technologickou při společné oslavě: Získali jsme institucionální akreditaci!

Významnost události zmínil hned v úvodu neformálního odpoledne rektor prof. Jiří Málek, který hojné účasti zaměstnanců univerzity využil k tomu, aby všem poděkoval za přispění k tomu, že Univerzita Pardubice jako teprve 4. vysoká škola v republice toto potvrzení své kvality ve všech šesti oblastech vzdělávání, o které žádala u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, získala.

Sychravé, ale lidsky příjemné odpoledne zpestřily hudebním doprovodem dvě kapely RichMek a Party Band. Ve vyhřívaném obřím stanu mohli přítomní ochutnat grilované a další velice chutné občerstvení a v příjemné kavárně Stiasini si dát výbornou kávu a něco sladkého k tomu.

Za hladký průběh celého odpoledne patří dík hlavně Fakultě chemicko-technologické, která nabídla své zázemí a ujala se jeho organizačního zajištění. Poděkování patří však i ostatním našim fakultám - všichni zaměstnanci se zasloužili, aby univerzita v přísném hodnocení obstála, všechny fakulty přispěly, a nejen finančně, k tomu, aby se milé setkání vydařilo.

O úspěchu akce takového rozsahu svědčí i překvapivě velká účast našich pracovníků i první ohlasy. Budeme mít příležitost se sejít takto každý rok? Záleží jen na nás - nás všech, jaké příležitosti pro obdobná společná setkání si uchystáme.

Autor: Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět