Tajemník Magistrátu města Pardubic Michal Zitko: Kdo chce být úspěšný, musí na sobě stále pracovat, mít zdravé sebevědomí a zároveň pokoru

15. 10. 2015

Na Univerzitě Pardubice studoval učitelství angličtiny, nakonec však pracuje mimo svůj obor. Na studentská léta vzpomíná v dobrém. Studium bylo sice náročné, ale díky tomu se naučil na sobě neustále pracovat. Uvědomil si, že podstatou úspěchu je jak schopnost poučit se ze svých chyb a umění přijímat kritiku, tak i schopnost zachovat si pokoru k životu a úctu k lidem. Od roku 2011 zastává pozici tajemníka, nejvyšší výkonnou funkci na pardubickém magistrátu, a vždy se snaží jít svému pracovnímu týmu příkladem.

Vystudoval jste pedagogický obor, jenže místo sborovny a školních tříd jste skončil ve výkonné pozici ve veřejné správě. Proč vlastně nepracujete v oboru, který jste vystudoval?

Během čtvrtého a pátého ročníku jsem učil angličtinu na pardubické obchodní akademii. Byla to součást povinné pedagogické praxe a samotná práce učitele mě hodně bavila. Navíc obchodní akademie byla spojena se státní jazykovou školou a já jsem dostal studenty posledního ročníku, které jsem připravoval na velké státnice. Takže mě tyto okolnosti nutily, abych na sobě v angličtině pořád tvrdě pracoval. A vlastně díky slušné angličtině jsem se posléze dostal k práci v pražské nadaci, která se jmenovala Centrum pro demokracii a svobodné podnikání. Koordinoval jsem tam práci vysokoškolských studentů, kteří pracovali díky evropským dotačním fondům jako stážisté v tehdy začínajícím Senátu Parlamentu ČR. Byla to skvělá zkušenost, u které jsem vlastně poprvé přičichnul k veřejné správě.  

Po návratu z Prahy jste hned nastoupil na magistrát?

Kdepak. Ještě jsem rok učil angličtinu na obchodní akademii jako záskok za mateřskou dovolenou. Poté jsem reagoval na inzertní nabídku České tiskové kanceláře, která hledala redaktory do pardubické a hradecké redakce. Nikdy před tím jsem v médiích nepracoval, takže jsem výběrové řízení v ČTK, kde se sešlo na dvě volná místa několik desítek uchazečů, pokládal spíš jen za takový pokus. Jenže ono to vyšlo. Téměř čtyři roky jsem pak strávil jako redaktor domácího a okrajově i ekonomického zpravodajství z východních Čech. Takže teprve až z ČTK mě profesní osud zavál na pardubický magistrát.

Na jaké pozici jste na magistrátu začínal?

Nastoupil jsem do funkce vedoucího odboru kanceláře primátora. Tato pracovní pozice byla spojena s rolí tiskového mluvčího magistrátu. Zcela určitě mi v přestupu na magistrát pomohla předchozí zkušenost ze světa médií a také stále slušná angličtina. Součástí práce kanceláře primátora totiž byly i zahraniční aktivity města, tudíž jsem angličtinu pořád občas uplatňoval. V pozici vedoucího odboru magistrátu jsem působil zhruba osm let. Přes půlroční intermezzo asistenta poslance parlamentu jsem se na magistrát vrátil, když jsem na jaře 2011 vyhrál výběrové řízení na pozici tajemníka. V tomto ohledu je třeba upřesnit, že tajemník magistrátu není politická funkce. Tajemník je nejvyšším výkonným úředníkem, který je zároveň nadřízen všem pracovníkům magistrátu. Takže jsem takovým personálním ředitelem celého úřadu. 

Jaké mělo studium přínos pro Váš následující profesní život?

Dalo mi především dobrý základ. Nastoupil jsem v roce 1992 na tehdy začínající Ústav cizích jazyků. Náš studijní program měl zajistit nové kvalifikované učitele angličtiny a němčiny. Měli jsme tehdy dost vyučujících z anglicky mluvících zemí (Británie, USA, Austrálie), i proto byla řada předmětů vyučována právě v angličtině. Ačkoli mě angličtina bavila už na gymplu, musel jsem na sobě dost pracovat.  Zejména jeden americký profesor, který nás měl na hodiny mluvení a psaní, byl hodně drsný, což jsem v minulosti už mockrát ocenil. Takže i on mi dal velmi dobrý základ.

Co byste poradil studentům, kteří chtějí být ve své profesi úspěšní?

Kdo chce být úspěšný, musí v sobě mít jakousi vnitřní morálku a ochotu na sobě pořád pracovat a učit se. Člověk by měl mít zdravé sebevědomí, nesmí si však plést sebevědomí s nadutostí či arogancí. Důležitá je i pokora k životu a úcta k ostatním. Podstatná je také schopnost přijímat neúspěch a věcnou kritiku. V pozici šéfa je pak důležité u zaměstnanců neposuzovat pouze a jenom pracovní výsledky, ale vnímat i sociální stránku celého pracovního týmu. A v neposlední řadě, šéf by měl jít vždy příkladem. 

Kdo je Michal Zitko: V roce 1998 úspěšně dokončil studium učitelství anglického jazyka na Univerzitě Pardubice. Po promoci pracoval jeden rok jako učitel angličtiny na Obchodní akademii a Státní jazykové škole v Pardubicích. V roce 1999 prošel náročným konkurzem na redaktora domácího a ekonomického zpravodajství ČTK a stal se na další tři a půl roku zpravodajem z východních Čech. Na začátku roku 2003 byl jmenován do funkce vedoucího kanceláře primátora. Téměř pět let se staral o bezproblémový chod kanceláře primátora, od roku 2008 řídil po sloučení několika pracovišť odbor kanceláře magistrátu. Od prosince 2010 si krátce vyzkoušel roli asistenta poslance. Brzy se však vrací zpět na magistrát a v červnu 2011 se stává tajemníkem, nejvyšším výkonným úředníkem magistrátu. Tuto pozici zastává dodnes. Neustále na sobě pracuje a rozvíjí své znalosti, schopnosti a dovednosti v různých odborných kurzech, jako jsou například London School of Public Relations (marketing a public relations) a Business School (management a řízení společnosti). Ve volných chvílích tráví čas s rodinou a aktivním sportem.

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět