Na Fakultu chemicko-technologickou opět zamířila prestižní Cena Alfreda Badera

18. 11. 2015

Fakulta chemicko-technologická se může pyšnit dalším významným oceněním – cenou Alfreda Badera. Za svou práci v oboru ji získal doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. Cenu obdržel na jubilejní 50. konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – „Liblice 2015“, která je tradičním fórem českých a slovenských chemiků.

Ceny Alfreda Badera jsou udělovány Českou společností chemickou z podnětu a z finančních zdrojů dr. Alfreda Badera, významného světového chemika, podnikatele zakladatele firmy Aldrich Chemical Company (současný největší dodavatel laboratorních chemikálií firma Sigma-Aldrich) a původce prestižního impaktovaného časopisu Aldrichimica Acta. Česká společnost chemická od roku 1994 každoročně uděluje tuto cenu perspektivním chemikům, kteří pracují v oblasti organické chemie. 

Cena na Univerzitě Pardubice již počtvrté 

Od roku 2002 mohou být udělovány ročně ceny dvě, jedna za organickou chemii a druhá za chemii bioorganickou a bioanorganickou. Již v minulosti tyto ceny zamířily na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, kde dosavadními nositeli jsou: doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. (2007), prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. (2008) a doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (2012).

Podrobnější informace o výzkumné skupině doc. Ing. Aleše Imramovského, Ph.D., a jeho projektech naleznete zde.

Hodnoticí komise se rozhodla udělit Cenu Alfreda Badera pro rok 2015 v oboru bioanorganické a bioorganické chemie pracovníkovi Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické doc. Ing. Aleši Imramovskému, Ph.D., za práci „Příprava a studie nových derivátů salicylamidů a chemická modifikace vybraných klinicky využívaných antituberkulotik“. Toto velmi prestižní ocenění, udělované vynikajícím a perspektivním chemikům, kteří pracují v oblasti bioanorganické a bioorganické chemie, je udělováno hodnoticí komisí za kvalitní, dlouhodobou a ucelenou práci v dané oblasti. Samotné ocenění získal doc. Imramovský za soubor více jak dvaceti publikací uveřejněných v mezinárodních impaktovaných časopisech.

Tradiční fórum českých i slovenských chemiků

Předání ceny proběhlo na jubilejním 50. ročníku mezinárodní konference „Liblice 2015“ Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, konané ve dnech 6. až 8. listopadu 2015 v Olomouci, kde laureát své výsledky prezentoval formou vyžádané přednášky. Skutečnost, že se v letošním roce konala jubilejní padesátá konference, svědčí o užitečnosti a životaschopnosti původního konceptu, na jehož základě vznikla unikátní série tradičních odborných setkání v rámci České republiky či někdejšího Československa. Podrobnosti o konferenci naleznete na jejím webu a o Ceně Alfreda Badera se dočtete zde

Poslechněte si zajímavý rozhovor s doc. Alešem Imramovským, který byl vysílán v pořadu Živá laboratoř. 

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
Ústav organické chemie a technologie FChT UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět