Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák

13. 05. 2015

Prestižní Cenu Neuron pro vědce do čtyřiceti let získal letos mladý vědec z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Dr.-Ing. Jan Macák. Cenu převzal ve středu 6. května v divadle Archa v Praze.

Cenu uděluje Nadační fond Neuron za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění za dosavadní vědecko-výzkumnou práci. Nadační fond Neuron je nezisková organizace, která rozvíjí své aktivity a podporu zejména v oblasti vědy a výzkumu. Finanční částkou 250 tisíc odměňuje nejlepší vědce v oboru fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Jan Macák obdržel letošní cenu právě v oblasti chemie. „Je to pro mne mimořádně prestižní ocenění a jsem samozřejmě velmi potěšen. Získávám jej za své vědecké výsledky v syntéze a využití nanotrubic oxidu titaničitého. Nanotrubicím se věnuji od roku 2003 velmi intenzivně a hned na začátku jsem měl štěstí na nové a významné výsledky, které se později dařilo dále rozvíjet,“ říká k ocenění Dr.-Ing. Jan Macák.

„Musím také vyjádřit vděčnost za podporu všem svým dosavadním vedoucím a poděkovat za spolupráci svým kolegům, bez nichž bych se ve vědeckém světě nedostal tam, kde jsem. Ocenění je pro mě významným impulsem pro další práci, zejména pro hledání zajímavých aplikací nanotrubic napříč různými obory.“

Grant pro mladého vědce od Evropské výzkumné rady

Atraktivnost vědeckého zaměření Dr. Macáka a význam jeho dosavadních výsledků dokazuje také fakt, že je jediným z České republiky, který získal v roce 2014 finanční podporu Evropské výzkumné rady (ERC), když uspěl se svým projektem v oblasti fyzikálních a materiálových věd. Multidisciplinární projekt Jana Macáka z Univerzity Pardubice přináší nový koncept solárních článků, který kombinuje právě nanotrubice oxidu titaničitého s vhodnými anorganickými a organickými chromofory, přičemž toto spojení má vést k účinné konverzi solární energie na energii elektrickou. Projekt má za cíl také vyvinout vhodné depoziční metody pro precizní povrchové úpravy nanotrubic s cílem rozšířit jejich aplikační využití.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět