Ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR Miroslav Punčochář: Průmysl a výzkum na sebe zpočátku vždy pohlížejí s lehkou nedůvěrou

25. 11. 2015

Od roku 2012 je ředitelem Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Věnuje se modelování a diagnostice vícefázových chemických reaktorů a technologiemi pro ochranu životního prostředí. Na své studium na VŠCHT v Pardubicích, které ukončil v roce 1979, vzpomíná rád, přineslo mu totiž hned několik důležitých věcí: samostatnost, vytrvalost a ucelený přehled o chemii, chemické technologii a chemickém průmyslu. Některé znalosti dokázal plně ocenit však až po letech.

Co vám přineslo studium na Univerzitě Pardubice, respektive na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, pokud jste absolvoval před rokem 1994?

Studium na VŠCHT mně přineslo několik důležitých věcí: Začal jsem bydlet na kolejích, a tím jsem se osamostatnil, do té doby jsem žil spolu s maminkou doma v Jaroměřicích nad Rokytnou. Naučil jsem se zdolávat překážky v podobě zkoušek, z nichž mnohé pro mě nebyly příliš příjemné, protože jsem byl absolventem humanitní větve gymnázia a musel jsem se spoustu věcí doučit sám. Získal jsem ucelený přehled o chemii, chemické technologii a základní náhled, jak funguje a k čemu je dobrý chemický průmysl. Tuto poslední věc jsem ocenil až po létech.

Co považujete za největší úspěch ve své profesní kariéře?

Vedle několika zajímavých výsledků v aplikování teorie chaosu a fraktální geometrie na chemicko-inženýrské systémy, které jsme vytvořili spolu s J. Drahošem a dalšími kolegy v devadesátých letech, je to založení a formování výzkumného oddělení zabývajícího se vývojem procesů na ochranu životního prostředí. Spojení základního výzkumu s aplikacemi představuje problém, který není snadné řešit. Jedná se do jisté míry o rozdílné způsoby uvažování a obě strany, průmysl a výzkum, na sebe vždy zpočátku pohlížejí s lehkou nedůvěrou.

Co byste poradil studentům Univerzity Pardubice, kteří chtějí uspět ve své profesi?

Domnívám se, že každý si musí najít svou vlastní cestu za úspěchem, respektive spokojeným a naplněným životem. Jedno však platí obecně, bez práce nejsou koláče a ne každá zkratka vede k žádanému cíli.

Kdo je Ing. Miroslav Punčochář, DSc.: Je ředitelem Ústavu chemických procesů AV ČR v. v. i. V roce 1979 promoval na VŠCHT Pardubice v oboru automatizace a řízení procesů a v roce 1986 dosáhl hodnosti kandidáta věd v oboru chemické inženýrství na ÚTZCHT ČSAV Praha. V roce 1988 obdržel cenu ČSAV pro mladé vědecké pracovníky. V roce 2009 pak obhájil DSc. disertaci. Od roku 2000 do 2012 vedoucí Laboratoře procesů ochrany prostředí na ÚCHP AV ČR. Od roku 2012 ředitelem tamtéž. V průběhu své vědecké kariéry absolvoval několik stáží na univerzitách v Japonsku (Tokio, Sapporo, Tsukuba). Dále se zabývá modelováním a diagnostikou vícefázových chemických reaktorů (speciálně g/s systémy) a nověji též technologiemi pro ochranu životního prostředí. Mezi jeho výzkumné zájmy spadá rovněž aplikace fraktální geometrie na modelování chemicko-inženýrských systémů a problematika fluidního spalování a zplyňování. Je rovněž autorem knihy povídek inspirovaných matematikou a fyzikou s titulem Nedaleko nekonečna, která vyšla v nakladatelství ACADEMIA v roce 2004.

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět