Ocenění „Červený kohout“ putuje na Univerzitu Pardubice

30. 04. 2015

Na 18. odborné konferenci požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout 2015, která se uskutečnila ve dnech 24. a 25. března ve Frymburku, obdržel docent Roudný z Fakulty ekonomicko-správní cenu „Za podporu požární ochrany v široké veřejnosti“.

Konference se pravidelně koná pod záštitou náměstka Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GR HZS ČR) pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Miloše Svobody a je určena pro širokou odbornou veřejnost působící na úseku požární ochrany.

Letošní konferenci navštívilo rekordních 280 účastníků, kteří si vyslechli řadu příspěvků od odborníků z Čech a Slovenska, jak zástupců komerčních firem zaměřených na hasičská zařízení, tak i příslušníků HZS krajů, GŘ HZS ČR či akademických pracovníků technických univerzit.

Součástí konference je  každoroční udílení cen „Za podporu požární ochrany v široké veřejnosti“ v podobě skleněných sošek Červený kohout.  Ocenění za rok 2015 si odnesli doc. Ing. Radim Roudný, CSc. z Univerzity Pardubice a plk. Ing. Petr Chytrý z HZS Ústeckého kraje.

„Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se od roku 1994 zabývá problematikou bezpečnostního inženýrství, zejména se zaměřením na ochranu obyvatelstva a ochrany podniků. Tento obor vznikl v úzké spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč a zásluhu na jeho  vzniku i další spolupráci měl zejména tehdejší ředitel Institutu doc. RNDr. Petr Linhart, CSc. a v dalším vývoji náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru brigádní generál Ing. Miloš Svoboda. Fakulta ekonomicko-správní se postupně stala uznávaným partnerem komunity bezpečnostních specialistů,“ přiblížil roli fakulty v ochraně obyvatelstva docent Roudný.

Doc. Ing. Radim Roudný, CSc. pracuje na Ústavu podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní. Má třicetiletou praxi v oblasti strojírenského výzkumu a vývoje. Na Fakultě pracuje od roku 1993 a dvě období byl děkanem fakulty. V současnosti se zabývá teorií rozhodování, teorií rizika a prevence včetně manažérských aplikací , je stálým oponentem bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR a čestným členem protikorupční komise Policejního prezidia Policie ČR. V současné době je spoluřešitelem projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem „Bezpečnost občanů - krizové řízení BOKR“.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět