Rok Jana Pernera: Řada akcí připomene významného stavitele železnic

4. 03. 2015

Letos si odborná i širší veřejnost připomene dvě významná výročí Ing. Jana Pernera, vynikajícího projektanta, stavitele železničních tratí a činorodého vlastence. K jeho poctě se bude konat řada vzpomínkových akcí.

Jan Perner se narodil 7. září 1815 v Bratčicích u Čáslavi v rodině mlynáře. Základní školu absolvoval v r. 1827. Jan se neshodl s otcem na tom, aby se stal mlynářem, proto odešel z domu do Prahy, kde od r. 1827 do r. 1830 studoval Týnskou hlavní školu a poté s výborným prospěchem Pražské technické učiliště. Zde získal vřelý vztah k technice. Intenzivně se zajímal hlavně o zprávy, týkající se prvních železnic v Evropě. Inženýrská studia na polytechnice úspěšně zakončil v r. 1833.

Nastoupil jako úředník na jičínském panství. Tato práce ho však neuspokojovala. V r. 1836 odejel Jan Perner za svým profesorem z polytechniky F. A. Gerstnerem do Ruska budovat železnou dráhu z Petrohradu do Carského Sela a Pavlovska. Pro neshody s Gerstnerem však Perner Petrohrad záhy opustil a vrátil se do Čech. V r. 1837 nastoupil do služeb Severní dráhy Ferdinandovy na stavbu trati z Břeclavi do Brna. V r. 1839 byl pověřen projekčními pracemi úseku trati Ostrava – Osvětim. Bylo potřebné spojit železnou dráhou i Vídeň s Prahou. Jan Perner postavil svoji ideu na tom, že dráha bude vedena do Prahy Polabím - od Pardubic.

Stavitel několika tratí

Stát v r. 1841 převzal stavbu dráhy a Perner byl přijat do služeb jako vrchní inženýr. Jeho úlohou bylo mj. posoudit navržené trasy dráhy z Prahy do Drážďan. V září 1842 začala stavba dráhy z Olomouce do Zábřehu. Dne 26. listopadu 1842 císař Ferdinand na podkladě závěrů a doporučení Jana Pernera rozhodl, že trasa do Prahy povede údolím Labe. Jan Perner tak splnil jeden z hlavních úkolů a svůj velký sen. Perner řešil i další velký úkol - kam umístit nádraží v Praze. Současně pracoval na stavebních projektech úseku Česká Třebová – Pardubice. Jan Perner tak měl před sebou ve tříletém stavebním plánu další velké úkoly, tj. vypracovat podrobné návrhy pro celý český úsek Severní dráhy a vést stavbu tohoto úseku.

Pernerův tragický konec

Slavnostní otevření dráhy z Olomouce do Prahy, vybudované v úžasně krátkém čase necelých tří roků, se konalo 20. srpna 1845. Veřejná osobní doprava byla zahájena 1. září, nákladní doprava o měsíc později. Dne 9. září 1845 se vrchní inspektor Perner vracel z Moravy. Vyhlížel z okna vlaku a sledoval postup dokončovacích prací. Po výjezdu z choceňského tunelu sestoupil na schůdky vozu a nešťastně narazil hlavou do sloupu vrat u vjezdu do nádraží v Chocni. Ač těžce zraněn pokračoval v cestě domů k rodičům do Pardubic, kde druhý den, 10. září 1845, ve velice mladém věku 30 let, skonal. Jan Perner je pochován na Městském hřbitovu v Pardubicích. Letos od tragického úmrtí této vynikající osobnosti tedy uplyne 170 roků.

Akce, které se uskuteční

K poctě inženýra Jana Pernera se uskuteční řada akcí. Bude to dne 20. května Den dopravy, 3. – 4. září Dopravní konference Dopravní fakulty Jana Pernera, 5. – 6. září slavnosti v rodné obci Bratčice, na podzim výstava Východočeského muzea, dále výstava návrhů na rekonstrukci přednádraží, kde bude po dokončení umístěna socha Jana Pernera. Uskuteční se cyklus přednášek o osobnosti Jana Pernera. Dne 12. září se koná Den železnice s příjezdem parního vlaku a kulturním programem, expozice Legiovlaku na hlavním nádraží v Pardubicích, akce železničního muzea v Rosicích nad Labem, pietní akt u hrobu Jana Pernera aj.

Jan Perner v médiích

Jsou aktivovány web stránky, budou vydány Pamětní listy a informační bulletin, v Radničním zpravodaji vyjdou články o Janu Pernerovi. Připravují se knihy o Janu Pernerovi a o pardubických nádražích. Budou vydány příležitostné známky. Předpokládá se udělení čestného občanství Janu Pernerovi, který tím, že přivedl do Pardubic železnici, se velmi zasloužil nejen o rozkvět Pardubic a pardubického regionu. Rok Ing. Jana Pernera bude v prosinci završen konferencí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.

prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
za organizátory na DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět