Profesor Arnošt Pellant dostal ocenění města Pardubic

14. 03. 2016

V sobotu 12. března se vysokoškolský profesor, první děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., zařadil mezi významné osobnosti města Pardubice. Primátor Martin Charvát jemu a dalším třem osobnostem předal na Reprezentačním plese Medaili města za rok 2015.

Dalšími osobnostmi, které město ocenilo, jsou vedle profesora Arnošta Pellanta také ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, emeritní ředitel pivovaru Ludvík Šťastný a kronikář Zdeněk Veselík. Čestnými občany města se od sobotního večera stali architekt Miroslav Řepa a in memoriam stavitel železnice Jan Perner.

Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., stál u zrodu vysokoškolského Ústavu zdravotnických studií a následně Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Od roku 2002, kdy byl vysokoškolský ústav založen, stál v jeho čele jako ředitel a následně po transformaci na Fakultu zdravotnických studií v roce 2007 se stal jejím děkanem na dvě funkční období. Pod jeho vedením postupně vzniklo na fakultě celkem pět bakalářských, tři navazující magisterské a dva doktorské studijní obory. Profesor Pellant je významným odborníkem v oboru otorinolaryngologie, v letech 1996–2002 byl primářem ORL a následně v letech 2002–2008 přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Zasloužil se o rozvoj oboru otorinolaryngologie na regionální, celorepublikové a mezinárodní úrovni.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět