David Stecher: Pokud se vám nenaskytne příležitost, vytvořte si ji sami

17. 06. 2016

Věří, že studovat něco jen kvůli titulu nepřináší uspokojení a ani profesní úspěch. Studium musí těšit a přinášet nové poznatky. A sám se tím celý život řídí. Má blízký a vřelý vztah k německé i české kultuře a snaží se o jejich propojení. Byl ředitelem Českých center v Mnichově a následně v Tel Avivu. V současné době již třetím rokem vede Pražský literární dům.

Co vám přineslo studium na Univerzitě Pardubice?

Na studium na Univerzitě v Pardubicích dodnes vzpomínám velmi rád. V letech 1994 až 2000 jsem zde studoval německý jazyk na Ústavu cizích jazyků. Setkal jsem se tam s mnoha zajímavými lidmi, a to jak v profesním, tak i v soukromém životě. A s některými z nich jsem v kontaktu i v současnosti.

Například?

Jako příklad mohu uvést PhDr. Jana Čapka, Ph.D., z filozofické fakulty, který byl tehdy jeden z mých hlavních vyučujících a se kterým mám dosud kamarádské vztahy. Navíc vzhledem k oboru, ve kterém dlouhodobě působím, máme i příležitostné pracovní kontakty.   

Co považujete za největší úspěch ve své profesní kariéře?

Za největší úspěch ve své profesní kariéře považuji to, že dlouhodobě působím v oblasti, která mne baví a navíc má určitou prestiž a společenský přesah.

Co byste poradil studentům Univerzity Pardubice, kteří chtějí uspět ve své profesi?

Studujte to, co vás těší a zajímá, buďte aktivní, sledujte novinky ve svém oboru, sami se snažte přicházet s novými podněty a nápady. Příležitost se pak sama dostaví, anebo si ji sami vytvoříte. Studium jenom pro diplom většinou nepřináší ani uspokojení, ani profesní úspěch.

Kdo je David Stecher: David Stecher studoval v letech 1994 až 2000 němčinu na Ústavu cizích jazyků Univerzity Pardubice. Na přelomu tisíciletí zastupoval Česko-německý fond budoucnosti v České radě pro oběti nacismu. Dlouhodobě spolupracuje s českými médii (Česká televize, Český rozhlas, MF Dnes, Lidové noviny, Týden, Respekt atd.), kde především komentuje německy mluvící země. V letech 2004 až 2008 působil jako ředitel Českého centra v Mnichově. V následujících čtyřech letech, od roku 2009 do roku 2012, stál u zrodu Českého centra v Tel Avivu. Stal se také jeho historicky prvním ředitelem. Od konce roku 2012 je ředitelem Pražského literárního domu autorů německého jazyka. Po dlouholetém pobytu v zahraničí působí opět v České republice a každou pracovní nabídku bere především jako výzvu.

Co je Pražský literární dům: Nadační fond byl založen v roce 2004 za účelem zřízení literárního domu. Pražský literární dům je kulturním centrem, které dokumentuje jedinečný fenomén česko-německo-židovského kulturního soužití. Iniciátory nadačního fondu byli poslední německy píšící pražská autorka Lenka Reinerová, velvyslanec v.v. František Černý a předseda společnosti Franze Kafky Kurt Krolop. Stěžejní myšlenkou nadačního fondu je snaha zpřístupňovat veřejnosti literaturu německých autorů, kteří pocházeli nebo kdysi žili na území dnešní České republiky. Jedná se o členy někdejšího věhlasného pražského kruhu (Franz Kafka Max Brod, Franz Werfel, Reiner Maria Rilke a Egon Erwin Kisch a další německy píšící autoři). Pražský literární dům pořádá literární a diskusní večery, uděluje rezidenční stipendia českým či zahraničním autorům. Současně pečuje o knihovnu, jež je tvořena nejucelenější sbírkou děl německojazyčných autorů. Čtenáři zde mají k dispozici na 2000 svazků primární i sekundární literatury k tématu pražské německé literatury.

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět