Helena Petržílková: Profese porodní asistentky je poslání

19. 02. 2016

Ačkoliv ji zpočátku od studia oboru porodní asistentka mnozí lidé zrazovali, Helena Petržílková si stála pevně za svým rozhodnutím. A nikdy toho nelitovala. Dnes své bohaté praktické zkušenosti předává budoucím porodním asistentkám a současně pečuje o fyziologické novorozence v Pardubické nemocnici.

Jaký obor jste na Univerzitě Pardubice vystudovala?

Po absolvování Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi jsem se hlásila ke studiu na několika vysokých školách pedagogického zaměření a ke studiu programu Ošetřovatelství na Univerzitě Pardubice, tehdy ještě nebyl program Porodní asistence. Přestože jsem byla přijata na více vysokých škol, rozhodla jsem se pro studium oboru Porodní asistentka. A nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala. Výuka porodních asistentek v bakalářském programu byla tehdy novinkou a z řad široké veřejnosti jsem se setkávala s názory, že se nejedná o obor dostatečně prestižní pro absolventku gymnázia. Já jsem však byla pevně rozhodnutá, ke studiu jsem nastoupila, neboť jsem od samého počátku považovala svoji budoucí profesi především za poslání. 

Jak jste byla spokojena s rozvržením studia?

Na Univerzitě Pardubice jsem studovala v letech 2003 až 2006 a to ještě na tehdejším Ústavu zdravotnických studií. V této době totiž psala Fakulta zdravotnických studií teprve počátky své historie. Přesto byla výuka vždy zajištěna vysoce erudovanými akademickými pracovníky a odborníky z praxe, kteří nás pečlivě připravovali na výkon profese porodní asistentky. Po ukončení bakalářského studia jsem se rozhodla působit na fakultě jako samostatný instruktor.

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy, kde měly porodní asistentky možnost rozšířit své vzdělání, bylo v tehdejší době možné studovat pouze v prezenční formě. Přestože jsem tehdy již působila ve dvou zaměstnáních, rozhodla jsem se studium v této formě na 100 km vzdálené fakultě absolvovat. Toto mé životní období bylo časově velmi náročné, ale nikdy jsem ani na okamžik nezalitovala. Po úspěšném ukončení magisterského studia jsem se mohla začít věnovat funkci asistentky na katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce.

Na co ze svého bakalářského studia ráda vzpomínáte?

Ráda vzpomínám zejména na Mgr. Markétu Moravcovou, Ph.D., současnou vedoucí katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce. V době mého studia působila jako naše ročníková vedoucí, byla nám velkou oporou a motivací k dalšímu studiu. Studium splnilo veškerá má očekávání a pečlivě mě připravilo pro budoucí povolání.

Co považujete za největší úspěch ve své profesní kariéře?

Za největší úspěch ve své kariéře považuji nejen to, že mi byla dána šance předávat studentům své získané vědomosti a zkušenosti, ale také to, že se mi podařilo skloubit dvě vysněná zaměstnání – práci pedagoga a práci porodní asistentky. Skloubit obě zaměstnání bývá sice někdy poměrně náročné, dle mého názoru je ale velmi důležité propojení teorie s praxí. Díky práci v Pardubické nemocnici mohu studentům na fakultě předávat postřehy ze skutečného života – ráda bych touto cestou fakultě alespoň z malé části oplatila to, co mi dala ona za roky mého studia. I nadále se neustále odborně vzdělávám, navštěvuji různé semináře, kurzy, školení aj., snažím se studentům předávat i ty nejnovější poznatky z oboru. Zaměřuji se především na základy péče v porodní asistenci o novorozence. Na své povolání jsem velmi hrdá, práce na fakultě i v nemocnici mě velmi naplňuje.

Co byste poradila studentům Univerzity Pardubice, kteří chtějí uspět ve své profesi?

Studentům bych poradila, aby od samého počátku studium rozhodně nepodceňovali. Vyplácí se pečlivá příprava na výuku, a to nejen ve zkouškovém období, ale průběžně během celého studia. Pokud chtějí ve své profesi uspět, samozřejmostí je i píle a svědomitost.

Kdo je Mgr. Helena Petržílková: Helena Petržílková působí na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice od roku 2007. Nejprve jako samostatný instruktor, v současné době jako asistentka na katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce, kde zastává funkci vedoucí oddělení Porodní asistence. Současně je i nadále zaměstnána jako porodní asistentka na Oddělení fyziologických novorozenců Pardubické nemocnice. Navíc zahájila doktorské studium v programu Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelství. Věnuje se také laktačnímu poradenství.

 

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět