Petr Jurčík: Učte se cizí jazyky, mají v sobě velký potenciál. Zejména ruština

6. 01. 2016

V srpnu roku 2015 se Petr Jurčík, absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, stal vedoucím kanceláře CzechTrade v Kazachstánu. Za svůj úspěch vděčí mimo jiné své obdivuhodné jazykové výbavě. Umí plynně anglicky a rusky, domluví se německy, ukrajinsky i rumunsky. Studentům dále doporučuje, aby si praxi hledali už při studiu.

Co vám přineslo studium na Univerzitě Pardubice?

Vystudoval jsem Dopravní fakultu Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy, kterou jsem zakončil v roce 2012. Tento obor jsem si vybral především proto, že mě doprava, především ta železniční, od malička zajímala a studium tohoto oboru jsem si plánoval už v průběhu svého studia na gymnáziu.

Daří se vám vzdělání zúročit v praxi?

Moje současné pracovní zaměření je dost odlišné od oboru, který jsem vystudoval, nicméně s problematikou dopravy se setkávám i ve své pozici a při komunikaci s firmami. Ty dokáží ocenit, pokud člověk problematice rozumí i jinak než jen z ekonomické stránky či podpory exportu, na což cílí moje stávající pracovní pozice.

Co považujete za největší úspěch ve své profesní kariéře?

Bezesporu práci pro Czech Trade. Pozice, kterou zastávám v Kazachstánu, je velkou výzvou, kde můžu zúročit své dosavadní pracovní zkušenosti.

Co byste poradil studentům Univerzity Pardubice, kteří chtějí uspět ve své profesi?

Především je potřeba nespoléhat se na to, že za vás vzdělání udělá vše a po škole se o vás budou zaměstnavatelé prát a nabízet nástupní plat 30 000 Kč za měsíc. Je dobré snažit se najít nějaké zaměstnání či praxi již při studiu. Za největší přínos považuji zejména znalost cizích jazyků. Mluvím plynule anglicky a rusky, domluvím se německy, ukrajinsky a rumunsky. Především v ruštině spatřuji obrovský potenciál, jelikož je v České republice jen velmi málo mladých lidí, kteří ruštinu ovládají plynně. Obecně kolem sebe vidím také to, že je důležité nějakým způsobem vyniknout a zaujmout. Pokud chce člověk být úspěšný, musí dělat věci ne jako 90 % lidí kolem, ale jako těch zbylých 10 %.

Kdo je Ing. Petr Jurčík: Ing. Petr Jurčík, vedoucí kanceláře CzechTrade v Kazachstánu. V letech 2008–2009 pracoval jako poradce ministra pro místní rozvoj. Od roku 2009 do roku 2014 působil v soukromé sféře v oblasti poradenství českým a slovenským firmám na Ukrajině. Po vypuknutí krize na Ukrajině nastoupil v listopadu 2014 na pozici konzultanta České agentury na podporu obchodu/CzechTrade. Od srpna 2015 zastává funkci vedoucího zahraniční kanceláře v kazachstánské Almatě.

O firmě CzechTrade: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade je organizace zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem podpořit export českých výrobků a pomoci uplatnění českých firem na zahraničních trzích. Má celkem 46 kanceláří ve všech světových kontinentech.

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět