Příznivci univerzity slaví významná jubilea

23. 05. 2016

Významná životní jubilea oslavily letos dvě osobnosti spjaté s Univerzitou Pardubice. Již v únoru (26. 2.) dosáhl mimořádného věku dlouholetý příznivec univerzity pan Ing. Vladimír Kočvara. V dubnu ho následoval akademický sochař Zdeněk Kolářský, který svou další výstavou, otevřenou tentokrát v jeho rodném Kostelci nad Orlicí, oslavil své 85. narozeniny.

Ing. Vladimír Kočvara (1926)

Chemik a celou svojí duší textilní kolorista Ing. Vladimír Kočvara působil celý svůj pracovní život, po krátkém úvodním působení ve Výzkumném ústavu textilního zušlechťování ve Dvoře Králové nad Labem, v pardubické chemičce Synthesia v koloristické sekci v Rybitví – Výzkumném ústavu organických barviv, kde prošel řadou pozic. 

O své praktické zkušenosti z oblasti koloristiky a textilního zušlechťování se dvě desítky let dělil také se studenty tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích na katedře chemické technologie vláknitých materiálů. Od roku 1990 je aktivním jednatelem Spolku textilních chemiků a koloristů, který z jeho podnětu vydává pravidelný spolkový odborný časopis. Dnes, sice notně let v důchodu, stále velice aktivní Vladimír Kočvara zůstává i nadále věrným a velkým příznivcem pardubické vysoké školy. S kolegy textilními odborníky dnešní Fakulty chemicko-technologické a spolkem STCHK spolupořádá čas od času odborná setkání koloristů i mezinárodního charakteru, jako např. letos XXIV. mezinárodní koloristickou konferenci IFATCC v červnu v Pardubicích na půdě Univerzity Pardubice, resp. její Fakulty chemicko-technologické.

Akademický sochař Zdeněk Kolářský (nar. 1931)

Zdeněk Kolářský, mistr reliéfní plastiky a přední český medailér, žije a tvoří v rodném Kostelci nad Orlicí, kam se v polovině devadesátých let natrvalo vrátil z pražské metropole. Rozsah jeho díla, jímž zaujímá významnou pozici mezi našimi medailéry, je přitom velmi široký a stopy po něm se dají vysledovat prakticky po celém světě.

Zdeněk Kolářský vystudoval železnobrodskou sklářskou školu, kde zprvu maloval a brousil sklo, poté pod vedením profesora Jana Černého zpracovával tavené sklo do forem, což byl tehdy ojedinělý postup při tvorbě skleněné plastiky. Tomu se věnoval i při studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Karla Štipla. Po absolutoriu se začal zabývat též volnou a propagační grafikou a tyto zkušenosti zdatného kreslíře a grafika mnohonásobně zúročil na své další tvůrčí cestě sochaře a medailéra. V roce 1964 se umělec poprvé zúčastnil soutěže na pamětní minci vyhlášené Československou státní bankou a se svým návrhem hned zvítězil. Následovaly realizované návrhy jak oběžných korunových (je autorem československé tříkoruny), tak pamětních mincí, obsáhlá je jeho medailérská práce pro mezinárodní výstavy poštovních známek Praga či další filatelistické výstavy u nás, všeobecně známý je jím navržený symbol České pojišťovny používaný dodnes. Jako autor rozsáhlé tvorby reliéfního umění vytvořil pro různá města nejen svého rodného kraje, pro různé události a příležitosti řadu děl – pamětních desek, plastik, reliéfů, plaket a medailí, jeho díla zdobí i významné pražské budovy a prostory. Nejčetnější položky v Kolářského díle představují realizace medailí, pamětních desek, volných plastik a bust významných osobností, návrhy medailí oslavil známé výtvarné, hudební i literární tvůrce, stejně jako představitele české i světové vědy.

Samostatnou kapitolu tvoří umělcova dlouholetá spolupráce s řadou českých univerzit na vzniku insignií, medailí a pečetidel. Mezi ně se řadí práce pro Slezskou univerzitu v Opavě, Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, Filozofickou a Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, ČVUT v Praze a v neposlední řadě Univerzitu Pardubice, s níž umělec spolupracuje již přes 15 let. Za tu dobu pro ni navrhl jak velkou bronzovou pamětní medaili, tak stříbrnou medaili za zásluhy „PRO MERITIS“ a sérii malých příležitostných medailí pro 5 jejích fakult, také monumentální reliéf Arnošta z Pardubic pro vestibul univerzitní auly (2004) a pro rok 2010 a šedesátileté výročí založení vysoké školy speciální kalendář. V roce 2011 vydala Fakulta filozofická Univerzity Pardubice za významného přispění samotného umělce obsažnou celobarevnou monografii „Mezi orlem a pannou“ prezentující výběr z rozsáhlého autorského díla Zdeňka Kolářského a v lednu 2015 otevřelo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Fakultou filozofickou a historikem profesorem Petrem Vorlem stálou expozici jeho mincí a medailí na pardubickém zámku.

Za přízeň, spolupráci a celoživotní dílo a aktivity oběma jubilantům děkujeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a elánu do dalších let.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět