Absolvent Pavel Beránek: Nebojte se vyšších cílů. Budou vás motivovat

17. 02. 2017

Seriál o úspěšných absolventech Univerzity Pardubice pokračuje. Tentokrát představením absolventa Dopravní fakulty Jana Pernera Pavla Beránka. Po promoci nastoupil do společnosti ŠKODA VAGONKA, a.s., kde působí dodnes. V roce 2004 zde začínal na pozici projektanta. Během let se díky své píli a zapálení pro obor vypracoval až na současnou pozici vedoucího technického úseku.

Jaký obor jste na Univerzitě Pardubice vystudoval?

Chtěl jsem studovat technický obor. Dopravní prostředky mě vždy zajímaly a možnost specializace na kolejová vozidla byla přitažlivou nabídkou. Navíc Univerzita Pardubice již tehdy byla respektovanou institucí a byla nám doporučována i na gymnáziu. V neposlední řadě sehrálo svou roli i město Pardubice, které mám jako město rád a mám zde rodinné vazby.

Co vám studium přineslo?

Získal jsem především kvalitní vědomostní základ z oboru Dopravních prostředků – kolejových vozidel, tedy poměrně specifického a úzkoprofilového oboru. Pro mou současnou profesi byla nejpřínosnější ale hlavně praxe na dislokovaném pracovišti v České Třebové, kde jsem měl možnost si v malém kolektivu svůj studijní obor tzv. osahat.

Když jste po promoci nastoupil do práce, byla to pro vás velká změna?

V roce 2004 jsem nastoupil do tehdejšího ČKD VAGONKA (dnes ŠKODA VAGONKA, a.s.) a působím zde dodnes. Ano, asi jako pro většinu absolventů. Za prací jsem se stěhoval, jako mnozí další jsem současně s novou prací tedy řešil i nový start soukromého života.

Co považujete za největší úspěch ve své profesní kariéře?

Působení ve společnosti ŠKODA VAGONKA, a. s. Začínal jsem zde jako projektant. Během let jsem vystřídal několik různých pracovních pozic. Každá z nich pro mě byla výzvou. Díky tomu jsem měl příležitost podílet se na realizaci klíčových firemních projektů. A stále si velmi vážím toho, že mohu pracovat ve firmě, která mi neustále předkládá nové výzvy a příležitosti a že mohu úzce spolupracovat s týmem profesionálů a společně s nimi vytvářet unikátní produkty.

Co byste poradil studentům Univerzity Pardubice, kteří chtějí uspět ve své profesi?

Rozhodně bych jim doporučil, aby se věnovali cizím jazykům. Znalost jednoho světového jazyka je dnes už samozřejmostí, proto, chtějí-li získat nezanedbatelnou konkurenční výhodou, by měli ovládat cizí jazyky minimálně dva. Určitě by měli také využívat nejrůznější praktické stáže a trainee programy, díky nimž získají velmi cenné pracovní zkušenosti. A to nejdůležitější nakonec: Nebojte se zvolit si náročnou profesi. Dávejte si vyšší cíle, které vás budou motivovat. Přijímejte výzvy, které vám život předloží, a snažte se na sobě neustále pracovat. 

Pavel Beránek zahájil studium oboru Dopravní prostředky – kolejová vozidla na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v roce 1999. Studium úspěšně ukončil o pět let později. Ještě týž rok nastoupil do svého prvního zaměstnání. Stal se projektantem v někdejším ČKD VAGONKA, a.s. Ve firmě začínal na pozici projektanta. Postupně se propracoval až na pozici vedoucího technického úseku, do které byl jmenován v roce 2015.

ŠKODA VAGONKA, a.s., je přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty v oblasti elektrických jednotek pro příměstskou dopravu, motorových souprav, lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vozů.  V průběhu času prošla celou řadou organizačních i vlastnických změn. Tyto změny byly završeny příchodem zahraničního majitele do společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s., a vyčleněním osobních kolejových vozidel z výrobních i obchodních záměrů této společnosti do akciové společnosti ČKD VAGONKA. V lednu 2005 se ČKD VAGONKA  stala součástí skupiny ŠKODA HOLDING, a v březnu 2008 se tak přejmenovala na ŠKODA VAGONKA, a.s. Zajišťuje mimo jiné kompletní servis vozidel, opravy a modernizace a v neposlední řadě také prodej náhradních dílů.

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět