Na univerzitě přednášel předseda Akademie věd profesor Jiří Drahoš

24. 03. 2017

S jednou ze svých posledních odborných přednášek coby předseda Akademie věd České republiky zamířil profesor Jiří Drahoš do Pardubic. Do své odborné specializace, kterou je fyzikální chemie, nechal nahlédnout posluchače pardubické univerzity, když vystoupil s přednáškou O fraktálech a chaosu v chemickém inženýrství. Přidal i zajímavosti o Akademii věd, v jejímž čele stál osm let.

Profesor Drahoš navštívil Univerzitu Pardubice ve čtvrtek 16. března a jeho vystoupení bylo součástí volného cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech, který na půdě univerzity dlouhodobě pořádá pardubická pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) ve spolupráci s Ústavem matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedrou elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Přednášku uvedl předseda JČMF dr. Josef Kubát, za univerzitu přivítal profesora Drahoše prorektor pro vědu a tvůrčí činnost univerzity profesor Jiří Kulhánek.

Chemické inženýrství popsal matematicky

„V úvodu profesor Drahoš vysvětlil obsah oboru chemické inženýrství. Jako typický příklad chemicko-inženýrského procesu uvedl pálení slivovice. Ukázal různé přístupy při snaze matematicky popsat složité procesy, kterými se chemické inženýrství zabývá. Při popisu těchto komplexních jevů se ukazují limity klasického přístupu. Alternativní možnosti nabízí teorie chaosu a fraktální geometrie. Prof. Drahoš se krátce věnoval vzniku fraktální geometrie a zakladatelské roli Benoita Mandelbrota a uvedl příklady matematických i přírodních fraktálů,“ popsal první část přednášky Mgr. Libor Koudela, Ph.D., z Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní, jeden z organizátorů přednášky. Současně poznamenal, že s jednoduchými příklady fraktálů a podivných atraktorů se mohou setkat například také návštěvníci matematických stanovišť na tradičních populárně-naučných akcích Univerzity Pardubice, například na Noci mladých výzkumníků či Vědecko-technickém jarmarku.

Teorie chaosu se uplatní v řadě odvětví

„Popsal také práci Edwarda Lorenze, který při popisu atmosférického proudění zjistil vysokou citlivost systému na počáteční podmínky, s níž souvisí známý efekt motýlích křídel. Vysvětlil pojem podivného atraktoru, který je vizualizací chaotického chování systému ve stavovém prostoru. Teorie chaosu má podle profesora Drahoše význam v řadě odvětví zabývajících se komplexními systémy včetně chemického inženýrství a může být právem řazena mezi nejvýznamnější vědecké teorie, které přineslo 20. století,“ doplnil doktor Koudela.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., je předsedou Akademie věd ČR od roku 2009 (do 24. 3. 2017). Jeho oborem je fyzikální chemie, kterou vystudoval na VŠCHT v Praze. Je spoluautorem 14 patentů, coby hostující profesor přednášel na univerzitě Sao Paulo v Brazílii nebo na německých univerzitách. V roce 2012 mu prezident republiky udělil coby významné osobnosti české vědy v oboru chemie a organizátorovi vědeckého života Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Na další zajímavou přednášku o matematice, fyzice a příbuzných oborech se mohou zájemci těšit zase v dubnu.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět