Chemik Miloslav Slezák obdržel Cenu Viktora Ettela

7. 06. 2018

Cenu Viktora Ettela obdržel za celoživotní přínos v oblasti chemických technologií Ing. Miloslav Slezák, CSc. z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické.

Vědecký pracovník Univerzity Pardubice byl vyznamenán při slavnostním zahájení 6. mezinárodní chemicko-technologické konference, která se konala v Mikulově v polovině dubna.

Toto ocenění získal plným právem, neboť se po celou dobu svého aktivního působení v chemickém průmyslu zabýval řešením různých technologických problémů, ať již v organických či anorganických výrobách včetně environmentálních aspektů v celé České republice. Přitom jím řešená problematika byla a je součástí mnoha projektů ministerstva průmyslu a obchodu či Technologické agentury ČR (TAČR). Obdivuhodná je také jeho spolupráce s řadou firem formou hospodářských smluv. Současně působí také jako hodnotitel projektů TAČR a MŠMT (OP VaVPi, OP VVV) a soudní znalec v oblasti životního prostředí.

Kdo je Ing. Miloslav Slezák, CSc.

Od r. 2008 působí na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické jako vědecký pracovník, v období 2003 až 2008 jako odborný asistent, kdy se podílel na výuce se zaměřením na ekologické aspekty chemických technologií a technologií zpracování odpadů. Mohl tak studentům předat své zkušenosti, které získal ze svého působení v chemickém průmyslu, neboť od 60. let 20. století působil v Synthesii v Pardubicích, od Výzkumného ústavu průmyslové chemie (dnes Explosia), kde zastával pozici vedoucího Oddělení technologického výzkumu a automatizace, až po Výzkumný ústav organických syntéz (vedoucí úseku Procesního inženýrství).

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět