Docent Kašpar byl jmenován čestným profesorem na univerzitě v Mexiku

13. 06. 2018

Velkému uznání se dostalo docentu Oldřichu Kašparovi z Katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické. Na mexické Autonomní univerzitě státu Hidalgo (UAEH) v Pachuce byl na začátku května slavnostně jmenován čestným a hostujícím profesorem.

Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. se 3. května osobně účastnil převzetí ocenění „profesor honorario y visitante“ na univerzitě v Pachuce, hlavním městě jednoho z nejvýznamnějších jedenatřiceti států, které ještě s hlavním městem a okolím (México D. F.) tvoří mexickou federaci.

Přednášková a publikační činnost

Mexická strana tak ocenila nejen více než čtyři desetiletí trvající badatelský zájem jmenovaného o svoji zemi, ale také aktivní působení na mexických univerzitách Universidad San Nicolás de Morélia, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México a v neposlední řadě také několikaletou přednáškovou činnost na již zmíněné UAEH.

Výsledky svého výzkumu zveřejnil docent Kašpar ve více než deseti knižních pracích publikovaných nejen doma, ale také v Mexiku, Francii, Německu, ale rovněž ve stovkách studií, jež v průběhu času otiskovaly prestižní odborné časopisy v Čechách, Slovensku, Slovinsku, Polsku, Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Rusku, Mexiku, Brazílii, na Kubě atd.

Slavnostní ocenění zaujalo i místní tisk

Samotný průběh akce byl podřízen poměrně rigidnímu nicméně zajímavému protokolu. Po slavnostním příchodu moderátor celé akce představil adepta na významnou funkci. Docent Kašpar pronesl zajímavé shrnutí své akademické a vědecké kariéry, hovořil o překážkách a úskalích za bývalého socialistického i současného demokratického režimu. Protokolárním způsobem se pozdravil s rektorem Mtro. Adolfem Pontigo Loyolou a se všemi členy kolegia rektora.

Následně byl dekorován stuhou se znakem univerzity a modrými pruhy označujícími jeho novou pozici – profesora, od rektora poté převzal dekret.

Docent Oldřich Kašpar krátce poděkoval nejen rektorovi, členům kolegia, ale také četným mexickým přátelům. Neopomněl hned v úvodu vyjádřit své díky za setrvalou podporu i své manželce. V neposlední řadě pochopitelně vyjádřil svůj dík i vedení Univerzity Pardubice a její Filozofické fakulty. Celému slavnostnímu aktu přihlíželo několik stovek přítomných v auditoriu historické budovy univerzity. Důležitost ocenění podpořily i místní sdělovací prostředky, které o ocenění docenta Kašpara informovaly v novinách nebo v televizi formou rozhovoru.

Získal nevyšší mexické státní vyznamenání

Dekretem prezidenta Spojených států mexických Enrique Peňafiela Nieto bylo uděleno docentovi Kašparovi nejvyšší mexické státní vyznamenání „Řád aztéckého orla“ (Orden de Águila Azteca), které může obdržet cizinec za svoji aktivitu vykonanou pro Mexiko. Toto vyznamenání obdržel za celoživotní studium mexické antropologie a historie, za přednáškové působení na mexických univerzitách i za více než desítku knih věnovaných Mexiku. K slavnostnímu předání řádu Aztéckého orla dojde na zastupitelství Spojených států mexických v Praze patrně v měsíci červenci.

Kdo je Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. (1952)

Narodil se ve vesničce Jestřebí v podhůří Jeseníků. Střední všeobecně vzdělávací školu s rozšířenou výukou francouzštiny absolvoval v Zábřehu na Moravě. Poté studoval dějepis a češtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, paralelně však navštěvoval na téže univerzitě i Filozofickou fakultu, kde v roce 1975 získal v rigorózním řízení (obor historie) titul PhDr. V roce 1980 obhájil kandidátskou disertační práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (publikována v roce 1983 pod názvem Nový svět v české a evropské literatuře 16. - 19. století) a získal titul CSc. Roku 1996 se habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Doc.) a o čtyři roky později byl jmenován Členem korespondentem (Académico corresponsal) Academia Mexicana de la Historia. Od roku 1974 až do roku 2011 působil postupně jako vědecký pracovník, odborný asistent a docent na FF UK v Praze a od roku 2004 až dosud pracuje jako docent na Katedře kulturních a sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Přednáší například na univerzitách ve Slovinsku, Polsku, na Kubě, v Německu, Rusku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Francii či v Mexiku. Publikoval na tři desítky odborných publikací v češtině, francouzštině, němčině a španělštině a několik set odborných studií a recenzí. Od roku 1973 do roku 1989 psal pro dětské časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Ohníček, Sedmička, slovenský Ohník (a díky příteli profesoru PhDr. Leoši Šatavovi, CSc. i pro lužickosrbské Plomja) básničky, překlady indiánských pohádek, dobrodružné povídky. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí, TV Nova a TV Noe.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět