Vzpomínka na dirigenta a sbormistra Vlastislava Nováka

7. 08. 2018

Na jaře tohoto roku jsme se museli rozloučit s významnou osobností pardubického hudebního a kulturního života a především sborového zpívání. Opustil nás vážený pan docent Vlastislav Novák, dirigent, sbormistr a organizátor řady významných kulturních akcí.

Vlastislav Novák je rovněž zakladatelem mezinárodních přehlídek sborového zpěvu s padesátiletou tradicí – IFAS – International Festival of Academic Choirs, konaných v Pardubicích a na naší univerzitě každým druhým rokem.

Přečtěte si také o Mezinárodním festivalu akademických sborů 'IFAS'

Za tyto a další své hudební a kulturní počiny, založení a podporu dalších pěveckých a dětských sborů, dlouholetou dirigentskou i pedagogickou aktivitu a působení v oblasti kultury a hudebního umění obdržel Vlastislav Novák v průběhu let nejrůznější ocenění a letos také Cenu za zásluhy Pardubického kraje – za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji.

Sbor založil jako student chemie

Vysokoškolský umělecký soubor působí na akademické půdě v Pardubicích již téměř sedmdesát let a je neodmyslitelnou součástí kulturního života.  Založil jej v roce 1950 právě student tehdejší Vysoké školy chemické v Pardubicích Vlastislav Novák a zřizovatelem nového hudebního tělesa byla pak následně sama VŠCH(T). Zprvu to byl soubor s doprovodným orchestrem, který čítal kolem 80 zpěváků a 20 instrumentalistů. Později vznikla i cimbálová muzika.

V této době se soubor začal diferencovat na folklórní složku a samostatný sbor. Po počátečních problémech v průběhu 2. poloviny 50. let a na počátku let 60. sbor vykrystalizoval v klasické pěvecké těleso, které mělo ve všech hlasových skupinách kolem 20 až 25 zpěváků.

Pod vedením dirigenta Vlastislava Nováka se sbor vypracoval mezi přední akademické pěvecké soubory republiky. Spektrum činnosti VUSu bylo po celou dobu, a je i dnes, velmi pestré: od klasických sborových koncertů, přes spolupráci s profesionály, ať už orchestry či jednotlivci, natáčení do rozhlasu a televize, účast na mezinárodních soutěžích a festivalech až po zahraniční zájezdy, při nichž sbor navštívil několik desítek států a získal za svoji činnost nejedno soutěžní ocenění. Se svým dirigentem Vlastislavem Novákem natočil VUS i svou první LP desku, na které se objevily České madrigaly Bohuslava Martinů a skladbu Cantata academica Benjamina Brittena (1979).

Pestré portfolio skladeb

Dramaturgie sboru vždy vycházela z toho, aby program byl pestrý a náročný, ale především aby rozdával radost svému publiku. Tento trend si sbor udržuje dodnes. Proto v jeho repertoáru najdete skladby od dob renesance a baroka až po současnost. Co se žánrů týče, jsou to skladby polyfonní, chrámové, úpravy lidových písní, spirituály, jazz i gospely. Od svého založení do dnešní doby vystupoval sbor na stovkách míst celé republiky, na mnoha z nich samozřejmě opakovaně. K milým tradicím souboru patří i pořádání májových, listopadových a vánočních koncertů.

Veškeré informace o Vysokoškolském uměleckém souboru Pardubice najdete ZDE 

V roce 1968 inicioval Vlastislav Novák uspořádání prvního mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS, jehož první ročník se uskutečnil v dubnu 1968. Od té doby se každým druhým rokem do Pardubic sjíždějí pěvecké sbory z Čech, zahraničí i ze zámoří, aby počátkem července v Pardubicích a nyní i po celém kraji převedli svůj um při velkém pěveckém svátku.

Na počátku devadesátých let začal VUS Pardubice vystupovat jako samostatné občanské sdružení, nyní spolek, vždy však velmi úzce spojený s akademickou půdou, nyní Univerzitou Pardubice. I organizování velkého pěveckého setkání – festivalu IFAS se v devadesátých letech osamostatnilo a „profesionalizovalo“ a je až doposud pořádáno samostatným občanským sdružením, resp. spolkem IFAS.

V sezóně 1993 - 1994 převzal umělecké vedení sboru žák Vlastislava Nováka dirigent Jiří Kožnar, absolvent pardubické konzervatoře v oboru varhany a dirigování, po němž nastoupil v roce 2008 Ondřej Tajovský a od roku 2010 vede Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice Tomáš Židek.

Dne 16. dubna 2018  nás docent Vlastislav Novák ve věku 86 let navždy opustil. Chybí nejen rodině, svým žákům, zpěvákům, přátelům a všem milovníkům sborového zpěvu. 

Čest jeho památce!

Medailonek

Vlastislav Novák (1931–2018) získal základy ve hře na klavír na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Při studiu gymnázia založil studentský a dětský sbor. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou (dnes Univerzita Pardubice), kde v letech 1957–1993 působil jako pedagog a vědecký pracovník. V roce 1950 založil Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a v roce 1960 Pardubický dětský sbor. Současně se studiem chemie studoval soukromě skladbu a dirigování na Akademii múzických umění v Praze. V roce 1992 se habilitoval na Univerzitě v Hradci Králové v oborech dirigování a sborový zpěv. Zde také působil jako docent sborového zpěvu. Od roku 1980 byl profesorem dirigování a sborového zpěvu na pardubické konzervatoři, kde vychoval řadu známých dirigentů a sbormistrů, kteří nyní působí jak na domácí scéně, tak i v zahraničí. Vedl jako lektor mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Americe a Japonsku. Byl zván do mezinárodních porot světových sborových soutěží. V roce 1968 založil v Pardubicích tradici Mezinárodních festivalů akademických sborů „IFAS”, v roce 1969 Festival dětských a mládežnických sborů a v roce 1999 Festival a soutěž Bohuslava Martinů. Byl oceněn nejvyššími dirigentskými cenami České republiky - cena Bedřicha Smetany a Františka Lýska. V únoru 2008 byl jmenován za Českou republiku členem mezinárodní organizace „Choir Olympic Council”. V roce 2008 mu byl udělen titul „Čestný prezident IFAS”. Počátkem května měl převzít vysoké krajské ocenění – Cenu za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji.

Ing. Alena Mejstříková
Ing. Valerie Wágnerová, mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět