Proděkan Fakulty restaurování Karol Bayer převzal cenu města Litomyšle

23. 09. 2018

Nejvýznamnější ocenění města Litomyšle, Cenu purkmistra Laška, převzal v pondělí 17. září ve Smetanově domě proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci Fakulty restaurování Karol Bayer. Zasloužil se o rozvoj fakulty a pomohl z ní vytvořit instituci, která má výborné renomé nejen u nás, ale i ve světě.

Ing. Karol Bayer získal ocenění symbolicky v roce, kdy si tato umělecky zaměřená fakulta připomíná pětadvacetileté výročí výuky restaurování v Litomyšli. Karol Bayer působil na pozici děkana Fakulty restaurování Univerzity Pardubice po dvě funkční období, v letech 2009 – 2017.

„Ocenění je dalším projevem vynikajících a nadstandardních vztahů města Litomyšle a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Současně je i vyjádřením pozitivního vnímání působení naší fakulty v Litomyšli,“ řekl Karol Bayer.

Vybudování moderního výukového zázemí

Za osm let v této funkci vzdělával studenty, úspěšně rozvíjel tvůrčí činnosti, pracoviště a odborné tuzemské i zahraniční vztahy. V době jeho děkanátu posílila fakulta nejen odborně, ale i prostorově v areálu na zámeckém návrší. Podařilo se provést rekonstrukci původních prostor děkanátu v Jiráskové ulici i ateliérové budovy, která slouží hlavně sochařskému ateliéru, ateliéru výtvarné přípravy a katedře chemických technologií. Kompletní rekonstrukcí pro potřeby dalších ateliérů fakulty prošla piaristická kolej i s nejnovější částí – novou fakultní moderní knihovnou otevřenou v roce 2016.

Vřelý vztah k památkové péči

Konzervování a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl je zde chápáno jako velmi komplexní a multidisciplinární obor využívající poznatky a dovednosti z různých oblastí zejména výtvarných, speciálních restaurátorských, historických řemeslných technik i přírodních a humanitních věd.

„Na pozitivním trendu rozvoje fakulty se podílí několik hlavních faktorů. Povedlo se nám vytvořit velmi činorodý a entuziastický tým složený z velké části z mladších spolupracovníků, kteří mají svoji práci rádi, cítí se součástí fakulty a ztotožňují se fakultním přístupem k péči o hmotné kulturní dědictví. To samé lze vycítit i z chování a přístupu většiny studentů,“ pochvaluje si vzájemné propojení akademiků a studentů Karol Bayer.

Společně s proděkanem Bayerem získal významnou Cenu purkmistra Laška první porevoluční starosta města Litomyšle Miroslav Brýdl. Plaketu Rady města Litomyšle letos obdržel in memoriam Vratislav Blažek (1929 –2013) za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury a spolkového života.

Cena purkmistra Laška města Litomyšle 

Jedná se o zlacenou medaili, kterou navrhl akademický sochař Jiří Věneček. Město jí od roku 2011 oceňuje osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj města, prospěli společnosti, obecně, v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. Historicky poprvé se Cena purkmistra Laška udělovala v roce 2012 a obdržela ji lékařka litomyšlské nemocnice MUDr. Hana Šmákalová. V dalších letech ji získali například páter František Beneš, který se zasloužil o rozvoj duchovního i občanského života nebo Jaroslav Theimer za zásluhy v oblasti rozvoje sokolského života a sportu. 

 

Autor: Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět