Projekt TAČR ZÉTA poprvé na Fakultě chemicko-technologické

26. 06. 2019

Od 1. dubna 2019 je na FChT řešen projekt TAČR ZÉTA s názvem „Odstraňování polárních polyfluorovaných sloučenin z kontaminovaných materiálů“ týmu pracovníků z FChT (Katedra biologických a biochemických věd, Katedra anorganické technologie, Ústav environmentálního a chemického inženýrství), a to ve spolupráci s Výzkumným ústavem organických syntéz a.s. Program aplikovaného výzkumu ZÉTA je zaměřen právě na podporu spolupráce akademické sféry a soukromého sektoru se zapojením mladých vědeckých pracovníků do 35 let a také posluchačů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a dokonce i zájemců z řad studentů středních škol. Získaný projekt ZÉTA s dobou řešení 24 měsíců je prvním svého druhu na FCHT a jeden ze tří projektů ZÉTA letos získaných pracovišti Univerzity Pardubice.

Naše fakulta v minulosti spolupracovala a nadále spolupracuje s Výzkumným ústavem organických syntéz a.s. již na mnoha výzkumných projektech. Tentokrát navázaná projektová spolupráce je zaměřena na podporu mladých výzkumných pracovníků, kterým se projektem otevírají nové možnosti výzkumu, pohledu na vědu při spolupráci se soukromým sektorem a také možnosti prezentování výsledků vědy na prestižních zahraničních konferencích. Polyfluorované sloučeniny jsou používány při výrobě léčiv, pesticidů, dále jako speciální tenzidy, impregnační látky např. jednorázových kelímků na teplé nápoje, atp. U některých těchto látek je známa jejich toxicita. Projekt je zaměřen na možnosti stanovení polyfluorovaných sloučenin s využitím analytických technik LC-MS a GC-MS a navržení dekontaminační techniky a možného rozkladu těchto sloučenin. Dále bude v rámci projektu hodnocena antimikrobiální účinnost a biologické vlastnosti polyfluorovaných sloučenin a dalších laboratorně připravených derivátů.

Ing. David Šilha, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět