Projekt vědců Univerzity Pardubice může změnit dopravu

29. 11. 2018

Vědecké týmy ze dvou fakult Univerzity Pardubice odstartovaly zcela nový projekt PosiTrans, jehož výsledky mohou předznamenat významné změny v dopravě. Experti z Fakulty elektrotechniky a informatiky společně s kolegy z Dopravní fakulty Jana Pernera zkoumají navigační a detekční systémy a pokusí se výsledky z oblastí elektrotechniky a informačních technologií aplikovat na dopravu a logistiku v regionu.

Tým Fakulty elektrotechniky a informatiky bude řešit vývoj a ověřování metod lokalizace a detekce pro aplikace v inteligentních řídicích systémech. Nové poznatky plánuje tým dopravní fakulty paralelně ověřovat pro využití v dopravních systémech a logistických procesech.

„Budeme řešit bezpečnou a spolehlivou lokalizaci dopravních prostředků, radarové systémy, technologie bezkontaktní detekce, softwarové modelování a zpracování velkých objemů dat z dopravních systémů,“ popisuje děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

Využití počítačových simulací

Akademici chtějí konkrétně také zkoumat propustnost všech kategorií železničních tratí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji nebo modelování city logistiky v přepravě zboží či materiálů.

„Vědci z dopravní fakulty budou řešit nové přístupy ke stanovování propustnosti železničních tratí s pomocí počítačových simulací. Další oblastí zájmu je »city logistika« s důrazem na dopravní a přepravní toky v logistickém systému městských aglomerací s respektováním jejich udržitelného rozvoje,“ uvádí doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera.

Propojení různých oborů

Po dobu čtyř let také vědci budou spolupracovat s firmami v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, jako jsou například ERA, a.s., RETIA, a.s., Mikroelektronika spol. s.r.o, RADOM s.r.o., ČD – Informační systémy, a.s., Oltis Group a.s. a navážou při řešení projektu komunikaci také se Správou železniční a dopravní cesty.

Výzkum také pomůže posílit rozvoj mezisektorové a mezioborové spolupráce v odvětvích elektrotechniky, informatiky, dopravních systémů a logistiky, také zmodernizují výzkumná pracoviště.

Projekt získal podporu ve výši 57 milionů korun z výzvy Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání.

Mgr. Martina Macková
externí redaktorka


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět