Promítání Pardubice dříve a dnes

1. 11. 2019

Na Univerzitě Pardubice se 18. září promítaly historické fotografie pohlednic města Pardubice a jeho okolí.

Hlavní částí pestrého podvečerního programu bylo promítání historických – dobových fotografií a pohlednic města Pardubice a jeho okolí. Tomáš Macák, pardubický sběratel historických fotografií, pohlednic a korespondenčních lístků, na dvou velkoplošných dataprojektorech představil obrazem i slovem zaplněnému sálu přes 500 unikátních pohledů do naší historie z doby Rakouska-Uherska, první republiky, 2. světové války a socialismu z mnoha míst intravilánu i širšího okolí města Pardubice, Lázní Bohdaneč, Dašic, Sezemic, Černé za Bory, Svítkova a Ohrazenic. V pestrém koktejlu toho „nej“ ze své rozsáhlé soukromé sbírky zpřístupnil veřejnosti materiály, které nejsou běžně volně dostupné. Posluchači vždy velmi zbystřili zejména při srovnávacích fotografiích, kdy na jednom promítacím plátně bylo zobrazeno určité místo ve stavu před mnoha desítkami let a na druhém plátně v dnešní podobě. Romantická vodní strouha ohraničující „zelenou bránu“ a „staré město“ od okolní kvetoucí louky, židovská synagoga či Hotel Veselka jsou místa, která pro nás a naše potomky zůstanou zachycena již jen na těchto jedinečných fotografiích a pohlednicích… Pardubičtí architekti a radní se „zapsali do historie“ - změnili postupně mnohá místa k nepoznání. Bohužel z dnešního časového nadhledu je to často smutné srovnávání…

Na velmi zajímavé promítání a povídání pana Tomáše Macáka navázal pan Michal Widenský, sběratel historické promítací techniky a spoluzakladatel Muzea technických hraček. Ve svém příspěvku posluchačům nastínil historii vývoje promítací techniky, promítl němý dobový film Elixír odvahy od Walt Disneye, představil některé ze svých mnoha „projektů“ kompletace a fotografování historických dioramat, oprav a příprav hraček pro výstavy Muzea technických hraček a pro natáčení filmů České televize. Na pestré výstavce ukázal unikátní „kousky“ ze své soukromé sbírky, kterým dominovala jedna z největších promítaček Latern magic od J. Vojty vyrobené v Čechách z let 1883–1890, kterou pan Widenský na naší akci slavnostně po 90 letech opět rozsvítil.

Akce se protáhla do nočních hodin, pro přednášející nebylo jednoduché ještě více zestručnit či se úplně nezmínit o zajímavostech a činnostech, kterými se věnují. S ohledem na atraktivnost a rozsah tématiky je velmi pravděpodobné, že se bude moci veřejnost s panem Tomášem Macákem a panem Michalem Widenským na půdě naší univerzity ještě setkat, třeba v rámci programů Univerzity třetího věku nebo Univerzity volného času, které organizují jednotlivé fakulty.

Promítání Pardubice dříve a dnes navázalo na stejnojmennou knihu, kterou vloni vydala naše univerzita a kterou je možné zakoupit jak v univerzitní prodejně odborné literatury umístěné v budově Univerzitní knihovny, tak i prostřednictvím univerzitního e-shopu https://e-shop.upce.cz . K dispozici je také ve všech pardubických knihkupectvích - Kosmas, Kanzelsberger, Dobrovský, Papyrus – Luxor a Mozaika.

Vydavatelství Univerzity Pardubice ve spolupráci s Fakultou filozofickou a Univerzitním konferenčním centrem, které zajistily technické zázemí v posluchárně EB-E2, pořádalo akci Pardubice dříve a dnes. Předprodej vstupenek pro širší veřejnost zajišťovalo Turistické informační centrum Pardubice, mediálním parterem byl Český rozhlas Pardubice.

Text: Ivo Holava

Fotografie: Diana Jeřábková a Kristina Widenská Kabíčková

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět