Rektor Jiří Málek svým podpisem stvrdil partnerství s prestižními japonskými institucemi

15. 11. 2019

V japonské Tsukubě byla minulý týden potvrzena hned dvě významná mezinárodní vědecká partnerství. Rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek podepsal nový typ smlouvy s Národním institutem pokročilých průmyslových věd a technologií -  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), která navazuje na vědeckou spolupráci započatou před deseti lety a významně rozšiřuje prostor pro vědce z Fakulty chemicko-technologické a Centra materiálů a nanotechnologií v oblasti výzkumu chalkogenidových tenkých vrstev.

Na další období bylo potvrzeno také partnerství a speciální výměnný program pro mladé vědce, a to s dalším japonským špičkovým vědeckým pracovištěm, Národním institutem materiálového výzkumu – National Institute for Materials Science (NIMS) sídlícím také v Tsukubě.

Spolupráce s AIST

K podpisu smlouvy s technologickým institutem AIST prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc., vedoucí Centra materiálů a nanotechnologií uvádí:„Další společný výzkum bude zaměřen na přípravu vrstev chalkogenidových materiálů různými technikami, studium jejich struktury, elektrických, optických a magnetických vlastností a budeme aktivně hledat možné aplikace pro elektroniku budoucnosti.“

Hlavním pokračovatelem před deseti lety započaté spolupráce s AIST je vědecký pracovník Centra materiálů a nanotechnologií Ing. Miloš Krbal, Ph.D., který je momentálně na tomto japonském technologickém institutu na měsíčním vědeckém pobytu. Pracoval tu již v letech 2008-2012 a krátce též v roce 2015. Výsledkem dosavadní spolupráce je řada vědeckých publikací v prestižních odborných časopisech včetně dvou prací v Nature Chemistry a Nature Nanotechnology.

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) je jednou z největších veřejných výzkumných organizací v Japonsku, která zaměstnává více než dva tisíce výzkumných pracovníků a jeho roční rozpočet dosahuje jedné miliardy USD. Institut patří pod japonské Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) a je zaměřen na výzkum, vývoj a technologie užitečné pro japonský průmysl i společnost a komercionalizaci inovativních technologií.

Vědci tohoto výzkumného centra dosáhli v minulosti několika zásadních výsledků, které se úzce vztahují k tématice právě podepsané smlouvy o spolupráci. Jsou to např.  vynález a vývoj optických disků se super-rozlišením na bázi chalkogenidových materiálů, nebo pochopení strukturních změn a mechanismu phase-change zápisu či vynález a vývoj phase-change pamětí spínajících na mezifázovém rozhraní. Všechny tyto výsledky vyvolaly následné studie po celém světě a široké uplatnění chalkogenidových materiálů v praxi.

Spolupráce s NIMS

Druhá smlouva, tzv. „Agreement on the Cooperative Graduate Program“, podporující mobilitu mladých vědců a studentů doktorských studijních programů na další pětileté období mezi Národním institutem materiálového výzkumu NIMS a Univerzitou Pardubice, prodlužuje dosavadní více než desetiletou smluvní spolupráci mezi oběma institucemi a rozvíjí čtvrt století trvající vědecké kontakty, za jejímiž počátky z poloviny 90. let minulého století stojí právě prof. Málek: „První postdoktorské pobyty byly započaty rokem 2007. Během prvních pěti let bylo vysláno z Univerzity Pardubice na NIMS na dobu 4 měsíců až jeden rok šest doktorandů. Před pěti lety jsme podepsali vyšší typ smlouvy, v níž máme možnost nyní pokračovat. V rámci tohoto schématu mohu být každoročně dva studenti doktorského studia Fakulty chemicko-technologické z Univerzity Pardubice vysláni na NIMS na šestiměsíční až roční vědeckou stáž. Mají tak unikátní možnost se zapojit do špičkového výzkumu světové úrovně v oboru materiálových věd, osvojit si nové unikátní instrumentální techniky a zdokonalit přístup k řešení vědecké problematiky. Navíc se nám nyní otevírá další prostor i pro akademické mobility a další vědeckou spolupráci, o niž máme samozřejmě velký zájem,“ podotýká prof. Jiří Málek, který na japonském institutu získal v letech 1994-1995 vědecké stipendium v trvání 12 měsíců, pravidelně se na něj jako hostující profesor vrací a stál u zrodu dlouholetého partnerství, které vyústilo nejen v pravidelné pobyty mladých pardubických vědců v Japonsku, ale také k realizaci několika vědeckých projektů a vydání mnoha společných publikací ve významných mezinárodních časopisech.

National Institute for Materials Science (NIMS) v Tsukubě je v Japonsku velmi významnou organizací, která se specializuje na základní i technologický výzkum a významně přispívá ke zvyšování úrovně materiálového výzkumu a nových technologií ve světě. V současné době se soustřeďuje na dvě klíčové oblasti - výzkum nanotechnologií a výzkum perspektivních materiálů zlepšujících kvalitu života společnosti a životní prostředí  v oblasti generování a úspor energie. Věnuje se významně i trvalému vzdělávání mladých výzkumných pracovníků a inženýrů. Jeho pracoviště jsou vybavena špičkovými a světově unikátními vědeckými přístroji a zařízeními nutnými např. pro určování struktury a vlastností materiálů na atomární úrovni. NIMS je také velice úspěšný v získávání společných projektů s průmyslovými podniky. Patří ke světové špičce a je nositelem jednoho z pěti projektů velkých výzkumných center financovaných japonskou vládou.

Spolupráce Univerzity Pardubice s Národním institutem materiálového výzkumu NIMS je tak příkladem jedné z nejdéle trvající a velice plodné vědecké spolupráce vědců Univerzity Pardubice se zahraničními vědeckými institucemi.

Spolupráce Univerzity Pardubice s japonskými vědecko-výzkumnými institucemi patří k jedněm z nejdynamičtěji se rozvíjejícím oblastem dlouhodobé mezinárodní spolupráce univerzity. Vědecko-výzkumná spolupráce a výměna mladých vědeckých pracovníků je rozvíjena jak v rámci uzavřených smluv hned s několika institucemi, počínaje výše zmíněným NIMS (Národním institutem materiálového výzkumu) a AIST (Národním institutem pokročilých průmyslových věd a technologií) v Tsukubě, dále např. s KCG Group, univerzitami Kumamoto a Matsumoto, Toyota Technologickým institutem, Lékařskou univerzitou v Kjótu a Kwansei Gakuin univerzitou, ale také mimosmluvně jako např. s Hokaido, Hirošima nebo Doshisha univerzitami, Tokijským technologickým institutem nebo Fujita zdravotnickou univerzitou. Do spolupráce se v uplynulých letech zapojilo na pět fakult univerzity – nejen Fakulta chemicko-technologická, ale také fakulty ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky, restaurování a zdravotnických studií.

Během dlouholeté spolupráce s japonskými institucemi vznikla celá řada vědeckých publikací, realizovala se řada společných projektů, studentských i akademických mobilit, probíhala výměna zkušeností a nejnovějších poznatků ze zkoumaných oborů při nejrůznějších setkáních, přednáškách, návštěvách i odborných konferencích a sympoziích. Na Univerzitě Pardubice naopak v průběhu času působila řada japonských odborníků i několik diplomantů.

TEXT: Valerie Wágnerová

Na fotografii:

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek při podpisu vědecké smlouvy se zástupci japonského Národního institutu pokročilých průmyslových věd a technologií v Tsukubě, s více-prezidentem AIST Dr. Seigo Kanemaru (vpravo) a ředitelem divize mezinárodní spolupráce Dr. Masaki Taniguchi (uprostřed). Tsukuba 5. 11. 2019


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět