Slavnostní akademický obřad předání titulů dr. h. c.

Uložit do kalendáře 18-01-2019 11:00 18-01-2019 11:00 Czech republic/Europe Slavnostní akademický obřad předání titulů dr. h. c. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. si vás dovoluje pozvat na slavnostní akademický obřad spojený s mimořádným zasedáním Vědecké rady Univerzity Pardubice a Vědeckých rad Dopravní fakulty Jana Pernera a... Aula Arnošta z Pardubic
18. 01. 2019 Aula Arnošta z Pardubic

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
si vás dovoluje pozvat na slavnostní akademický obřad spojený s mimořádným zasedáním Vědecké rady Univerzity Pardubice a Vědeckých rad Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty chemicko-technologické, při němž získají titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice

prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
prof. Dr. Ing. Günter Löffler
prof. Ing. Petr Moos, CSc
.

Slavnostní akademický obřad se koná
v pátek 18. ledna 2019 v 11:00 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Univerzita Pardubice
Ing. Valerie Wágnerová
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.