Soutěž Chemiklání z Univerzity Pardubice převzali v Cambridge

19. 02. 2020

Koncept úspěšné soutěže středoškolských týmů, které řeší chemické úlohy na čas, převzali z Univerzity Pardubice na Univerzitu v Cambridgi. Na věhlasné britské škole se tento víkend poprvé soutěžilo přesně podle pravidel, které před pěti lety vymysleli pardubičtí vysokoškoláci. Ve Velké Británii se premiérově utkalo 26 týmů pod názvem Chemistry Race.

„Mezi organizátory i absolventy české soutěže máme několik studentů z University of Cambridge. I proto se nám podařilo exportovat koncept soutěže za Lamanšský průliv. Jsem rád, že můžeme dělat Univerzitě Pardubice a České republice dobré jméno na jedné z nejprestižnějších univerzit na světě,“ říká absolvent Univerzity Pardubice Jan Hrubeš, který Chemiklání před lety založil.

„Na naše absolventy jsem velmi hrdý. Ukazují, že jsou nejen kvalifikovanými lidmi v oboru, že mají v sobě také něco navíc. Zodpovědnost a ochotu pomáhat růst novým studentům,“ uvedl prof. Petr Kalenda, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Stejně jako na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se také v budovách Oddělení chemie (Department of Chemistry) Univerzity v Cambridgi zapojili před soutěží do tvorby úloh pro 16 – 18leté studenty i do organizace tamní vysokoškoláci. Iniciátorem rozšíření Chemiklání a hlavním organizátorem britské soutěže byl Čech Adam Přáda, který je doktorandem chemie na Univerzitě v Cambridgi. Velmi mě potěšilo, že James Keeler, ředitel Department of Chemistry, i Peter Wothers, jeden z vrchních pořadatelů britské chemické olympiády, přijali nápad s nadšením. Bez jejich podpory by akce nevznikla," uvedl Adam Přáda.

Britská varianta soutěže nadšenců do chemie následovala jen asi týden po vyhlášení vítězů její české předchůdkyně. Na Univerzitu Pardubice se v prvním únorovém týdnu letos sjel rekordní počet týmů středoškoláků. O 3D vytisknutý pohár se utkalo přes 360 studentů z Česka i Slovenska v 74 týmech.

Chemiklání je soutěž, ve které týmy studentů zápolí s rozmanitými úlohami z oblasti chemie. Během dvou hodin mohou studenti vyřešit až celkem 48 úloh stupňující se obtížnosti. Soutěž však netestuje encyklopedické znalosti studentů – týmy při řešení úloh mohou využívat jakoukoliv odbornou literaturu, učebnice či sešity.


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět