Soutěž pro středoškoláky má zvýšit zájem o veřejné dění

12. 12. 2018

Fakulta ekonomicko-správní (FES) již druhým rokem působí společně s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou a nově s Univerzitou Palackého v Olomouci jako partner projektu Akademie Mladých občanů. Jde o soutěžně-vzdělávací projekt s několikaletou tradicí, který přibližuje středoškolákům principy politiky a veřejné správy na místní, regionální a republikové úrovni a jehož cílem je zvyšování zájmu mladých lidí o veřejné dění.  Probíhá ve třech kolech a vrcholí dílčími projekty Municipalita, Region a Republika.

V rámci druhého kola absolvovali 12. listopadu vybraní středoškoláci vzdělávací a soutěžní workshop také na FES. Akademičtí pracovníci připravili pro účastníky celodenní program,  který měl formální i neformální rovinu. Kromě fakultního týmu, který vedl Ing. Jan Fuka, Ph.D. z ústavu správních a sociálních věd, tuto akci svojí účastí podpořil proděkan pro vnější vztahy a rozvoj doc. Ing. Jiří Křupka PhD. Nasazení účastníků bylo značné, což ocenila hodnotící komise složená z akademických pracovníků fakulty. Ta měla za úkol posoudit a vybrat nejzajímavější skupinovou prezentaci na zadané téma.

Na studenty čeká ještě třetí kolo soutěže, které proběhne od prosince do dubna na dalších partnerských vysokých školách. Účastníci absolvují debaty, přednášky, simulace politických jednání, setkání se zajímavými hosty z akademického prostředí, politiky a dalšími zajímavými osobnostmi. Pro nejlepší a nejaktivnější účastníky jsou připraveny hmotné ceny a především pak stáže v Parlamentu České republiky.

 

Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Ústav správních a sociálních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět