Víkend s aerobikem aneb Dny nabité cvičením

30. 01. 2015

V jarním semestru minulého roku se Víkend s aerobikem poprvé konal mimo tělocvičny Univerzity Pardubice. Vzhledem k tomu, že se akce setkala s úspěchem, vyrazili jsme za cvičením i v zimním semestru mimo Pardubice.

První prosincový víkend mohli studenti, zaměstnanci a členové Univerzitního sportovního klubu vyrazit do obce Bystré, kde pro ně byl připraven bohatý program nejen z oblasti fitness. Program začal v pátek lehkou hodinou zumby a po večeři pokračovala hodina powerjogy, kde jsme se dostali příjemně do tempa. Powerjoga a závěrečná meditace naladila účastnice nejen před spaním, ale i v sobotu ráno na celý den.

Procházka, cvičení i kreativní činnost

Protože se v okolí našeho hotelu nacházelo mnoho zajímavých památek a objektů, byla po snídani připravena pro zájemce orientační hra po krásách Bystrého. Po deštivé, ale i tak příjemné procházce následovalo odpoledne nabité cvičením. Před lehkým obědem proběhla lekce aqua-aerobiku, poté následovala hodina Port de Bras. Dále byla možnost zacvičit si aerobik a posilování ve dvojicích.

Po večeři, v rámci relaxace a odpočinku, byla připravena kreativní činnost, kde si bylo možné vyrobit ozdobu na stromeček. V neděli program pokračoval aqua-aerobikem, lehkou Acro jógou a kruhovým tréninkem. Dále byla pro účastnice připravena přednáška na téma správného posilování středu těla a správného dýchání během cvičení. Akce byla vydařená díky velice příjemnému prostředí, ale především díky nadšení a zápalu všech zúčastněných.

Mgr. Lenka Doležalová
Katedra tělovýchovy a sportu UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět