Univerzitní tělocvičny i sportovní náčiní využívají také senioři

1. 11. 2016

Sportování seniorů na Univerzitě Pardubice se už stává tradicí. Univerzita třetího věku (U3V), kterou organizuje Dopravní fakulta Jana Pernera, probíhá formou přednášek na různá témata a na začátku zimního semestru si účastníci mohli vybrat opět kurzy cvičení, které pro seniory organizovala katedra tělovýchovy a sportu.

Sportovní aktivity byly rozděleny do pěti bloků. Senioři si vyzkoušeli hodiny indoorcyclingu, jogy, aquaaerobiku, cvičení na gymballech (velkých míčích) nebo si mohli zacvičit na posilovacích strojích v posilovně. Velice oblíbená je lekce věnovaná zdravým zádům, která je zařazována do kurzu pro seniory každoročně. V této hodině se účastníci mohli dozvědět a hlavně prakticky vyzkoušet, jak nejen záda správně rozcvičit a posílit za pomoci pouze vlastní váhy, ale také správně uvolnit.

Stáří s pohybem i úsměvem

V letošním roce byla navíc Dopravní fakulta Jana Pernera a Katedra tělovýchovy a sportu spoluorganizátorem akce s názvem Senior day, dej stáří s pohybem a úsměvem, která se uskutečnila 2. října v prostorách venkovních sportovišť Univerzity Pardubice při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který každý rok připadá na 1. říjen. V soutěžně relaxačním dopoledni si příchozí vyzkoušeli například jízdu na koloběžkách, suchý biatlon, míčovou olympiádu, Montessori pomůcky nebo si zacvičili zumbu.

Všichni zúčastnění se do činností zapojili s nadšením a elánem a jsou důkazem, že věk není překážkou k žádné sportovní aktivitě.

Mgr. Lenka Doležalová
Katedra tělovýchovy a sportu UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět