Bowlingu zdar! Dopravní fakulta odehrála svůj tradiční turnaj

12. 01. 2017

Opět po roce se zaměstnanci Dopravní fakulty Jana Pernera sešli v bowlingové herně Bowlingzone. Rozdělení do tříčlenných družstev ve středu 11. ledna totiž sehráli 5. ročník tradičního bowlingového turnaje. A boj to byl napínavý, výkony hráčů se totiž rok od roku lepší.

Turnaj zahájil děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. Po rozhozu následovala tzv. základní část, ve které každé družstvo na vylosované dráze odehraje jednu hru a podle výsledků této hry se pak v turnaji pokračuje ve vyřazovací části.

O vítězství bojovalo 8 týmů

Pořadí družstev po odehrané základní části bylo: STÁLE VESELÍ, KIĎÁCI, BRUSIČI, KDS, LOGISTICI, KOULE, TŘD a ELEKTRIKÁŘI. 

Ve vyřazovací části se hrálo upraveným systémem play off. Po dvou vyřazovacích kolech se na prvním místě umístilo družstvo BRUSIČŮ. Druhé místo získalo družstvo KDS. O další medailové umístění se strhl boj mezi TŘD a ELEKTRIKÁŘI, v němž nakonec bronzové medaile brali ELEKTRIKÁŘI. Konečné pořadí dalších družstev bylo následující: 4. TŘD, 5. STÁLE VESELÍ, 6. KIĎÁCI, 7. LOGISTICI a 8. DĚKANÁT.

Shodilo se přes 8 tisíc kuželek

Vzhledem k možnosti po jednotlivých hrách střídat v družstvu hráče si v turnaji zahrálo celkem 29 hráčů a hráček, které podporovalo 23 diváků. Celkem v turnaji včetně započítaných hendikepů na každou hru pro ženy (+ 8 kuželek) bylo shozeno 8053 kuželek. V prvním ročníku to bylo 5996, ve druhém 7404, ve třetím 7703 a ve čtvrtém 7608 kuželek. Průměr shozených kuželek byl na družstvo 336 kuželek (v prvním ročníku 249,8, ve druhém 308,5, ve třetím 320,9 a ve čtvrtém 317 kuželek na družstvo) a na hráče 112 kuželek (v prvním ročníku 83,3, ve druhém 102,8, ve třetím 106,9 a ve čtvrtém 105,6 kuželek na hráče). Z uvedených statistik je vidět zřetelné zlepšení výkonů.

Ceny za nejlepší nához

Pohár pátého ročníku získalo do svého držení první družstvo, letos tedy BRUSIČI. Hráči prvního, druhého a třetího družstva získali po třech „zlatých, stříbrných a bronzových“ medailích a také pěkné ceny. Mimo tyto tři medailově hodnocená místa družstev byli medailí za nejvyšší nához oceněni jednotlivci v kategorii muž a žena. Nejvyšší nához v jednotlivcích měla Monika Brzková 141 kuželek (nejvyšší nához žen v historii turnaje) a Petr Jílek 175 kuželek. Dále bylo vyhodnoceno družstvo s nejvyšším náhozem ve hře – družstvo BRUSIČI 403 kuželek. Každé družstvo dostalo vlaječku s konečným pořadím v turnaji a cenu ve formě praktických propagačních předmětů. Pro družstvo a jednotlivce s nejnižším náhozem byly také připraveny drobné ceny. Mimo soutěž bylo provedeno ještě vyhodnocení o nejlepší umělecký dojem při hře v kategorii muž a žena. Zde byli rozhodčími vybráni Nina Kudláčková a Jan Chocholáč.letos 

Sportovní zážitky v kolektivním duchu

Ceny do turnaje věnovala firma Chládek & Tintěra, Oddělení propagace Univerzity Pardubice a Oddělení vnitřních věcí děkanátu DFJP. Hlavním cílem turnaje však nebyly udělené ceny a dosažené výsledky, ale hlavně sportovní zážitky při kolektivní hře a neformální setkání zaměstnanců DFJP. Tak tedy nepodceňovat pravidelný trénink a za rok se ještě lépe připravit na šestý ročník turnaje.

Ing. Zdeněk Bareš
Výukové a výzkumné centrum v dopravě DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět