Zaměstnanci dopravní fakulty se potkali na bowlingovém turnaji. Již pošesté

16. 02. 2018

Svůj tradiční bowlingový turnaj sehrála v lednu Dopravní fakulta Jana Pernera. Její zaměstnanci se sešli v herně Bowlingzone na 6. ročníku tohoto turnaje, aby v tříčlenných družstvech bojovali o první místo a vítězný pohár. Ten nakonec získal tým Logistici, který byl perfektně sehraný. Všichni dohromady si však užili příjemné sportovní odpoledne, při kterém padlo víc jak osm tisíc kuželek.

Turnaj zahájil děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., který ve svém úvodním slovu mimo jiné popřál všem hráčkám a hráčům co nejvíce shozených kuželek a pěknou podívanou všem divákům z řad zaměstnanců fakulty. Zdůraznil také potřebu neformálního setkávání pracovníků a ocenil tento tradiční turnaj jako významnou událost v kalendáři fakultních akcí, a to nejen v tomto slavnostním roce 2018, kdy si připomínáme 25. výročí založení  naší dopravní fakulty.

O vítězství bojovalo 8 týmů

Po rozhozu byl turnaj zahájen tzv. základní částí. Pořadí družstev po odehrané základní části bylo následující: BRUSIČI, KIĎÁCI, KDS, SMĚSKA, LOGISTICI, KTŘD, E-TEAM a KOULE. Ve vyřazovací části se rozhodovalo o konečném pořadí. Po vyřazovací části bylo pořadí následovné: BRUSIČI, LOGISTICI, KDS, KIĎÁCI, KTŘD, SMĚSKA, KOULE a E-TEAM. 

V závěrečných bojích o první a druhé místo se utkali BRUSIČI a LOGISTICI. Těmi šťastnějšími byli nakonec LOGISTICI. Druhé místo získalo družstvo BRUSIČŮ. Bronzovou medaili vybojovali KIĎÁCI. Následující pořadí dalších družstev bylo: 4. KDS, 5. KTŘD, 6. SMĚSKA, 7. E-TEAM a 8. KOULE.

Vzhledem k možnosti po jednotlivých hracích kolech střídat v družstvu hráče si v turnaji zahrálo celkem 29 hráčů a hráček. Celkem v turnaji, včetně započítaných hendikepů na každou hru pro ženy (+8 kuželek), bylo shozeno 8 075 kuželek. V prvním ročníku to pro srovnání bylo 5 996, ve druhém 7 404, ve třetím 7 703, ve čtvrtém 7 608 a v pátém 8 053 kuželek. Průměr shozených kuželek byl na družstvo 336,5 kuželek (v prvním ročníku 249,8, ve druhém 308,5, ve třetím 320,9, ve čtvrtém 317 a v pátém 336 kuželek na družstvo) a na hráče 112,2 kuželek (v prvním ročníku 83,3, ve druhém 102,8, ve třetím 106,9, ve čtvrtém 105,6 a v pátém 112 kuželek na hráče). Z uvedených statistik je vidět nepatrné zlepšení výkonů. Za první místo si vítězné družstvo odneslo pohár šestého ročníku turnaje a láhev šampaňského. Hráči prvního, druhého a třetího družstva získali navíc po třech „zlatých, stříbrných a bronzových“ medailích a také pěkné ceny.

Hodnotil se i nejvyšší nához a umělecký dojem hry

Mimo tato tři medailově hodnocená místa družstev byli medailí za nejvyšší nához oceněni jednotlivci v kategorii muž a žena. Nejvyšší nához v jednotlivcích měla Andrea Seidlová 158 kuželek a spolu s ní Dalibor Gottwald 183 kuželek. Dále bylo vyhodnoceno družstvo s nejvyšším náhozem ve hře – družstvo BRUSIČI 445 kuželek. Každé družstvo dostalo vlaječku s konečným pořadím v turnaji a cenu ve formě praktických propagačních předmětů. Mimo soutěž se ještě hodnotil nejlepší umělecký dojem při hře v kategorii muž a žena. Zde byli rozhodčími vybráni Andrea Hemžská a František Archleb.

Ceny do turnaje věnovala společnost Chládek & Tintěra, Univerzita Pardubice a Dopravní fakulta Jana Pernera. Hlavním cílem turnaje však nebyly udělené ceny a dosažené výsledky, ale hlavně sportovní zážitky při kolektivní hře a neformální setkání zaměstnanců dopravní fakulty. Tak tedy nepodceňovat pravidelný trénink a za rok se ještě lépe připravit na sedmý ročník turnaje. Kapitánka vítězného družstva Nina Kudláčková má milou povinnost zajistit následující sedmý ročník bowlingového turnaje. Bowlingu zdar!

Ing. Petr Jilek, DiS., za organizátory turnaje
Oddělení silničních vozidel DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět