S katedrou tělovýchovy a sportu nesportují pravidelně jen vysokoškoláci

19. 03. 2018

Katedra tělovýchovy a sportu nabízí v průběhu roku řadu sportovních aktivit a nejrůznějšího vyžití. V tělocvičnách a na hřištích tak potkáte nejen vysokoškoláky, kteří chodí na povinnou nebo volitelnou tělesnou výchovu v průběhu zimního a letního semestru. Ale stále častěji tu narazíte i na tak trochu jiné „studenty“. Docházejí sem totiž účastníci Univerzity třetího věku, ale také děti z projektu Děti na startu.

Výuka U3V dříve probíhala pouze ve formě kurzů ve zkouškovém období, ale v současné době již druhý semestr dochází studenti do tělocvičny pravidelně každý týden stejně jako běžní studenti. Cvičení pro ně je převážně zaměřené na posílení a protažení hlavních svalových skupin pomocí především vlastní váhy, ale i pomůcek, jako jsou overbally, gymnastické míče, lehké činky nebo posilovací gumy. Dále se v lekcích zaměřujeme na správné držení těla a prevenci bolesti zad, což úzce souvisí s hlubokým stabilizačním systémem, se kterým se snažíme pracovat téměř ve všech typech lekcí. Vzhledem k vysoké zdatnosti cvičenců jsou zařazovány i lekce jako indoorcyclig, powerjóga nebo trénink na posilovacích strojích.  Jako zpestření a odlehčení od poměrně náročného cvičení jsou realizovány i hodiny psychomotorických činností, které mají u seniorů velký úspěch.

Druhým rokem tu sportují i děti

Druhou skupinou, se kterou asistenti katedry tělovýchovy a sportu pracují, jsou naopak začínající sportovci ve věku 4 až 9 let, kteří chodí jednou týdně na hodiny v rámci projektu Děti na startu, do kterého je katedra zapojena již dva roky. Tento projekt se zaměřuje na rozvoj všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, konkrétně základních motorických schopností, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Všechny tyto schopnosti jsou rozvíjeny především prostřednictvím her a různých kondičních a koordinačních drah. Do hodin jsou zařazovány základy atletiky, gymnastiky, ale i míčové a raketové hry. Vzhledem k poměrně velkému věkovému rozdílu dětí jsou činnosti vždy přizpůsobeny dané skupině, aby bylo cvičení co nejefektivnější.

Jsme rádi, že s těmito skupinami můžeme pracovat a že je zájem o cvičení velký jak z řad seniorů, kteří již mají velice dobře zažité pohybové návyky, tak i z řad dětí, u kterých se motorické schopnosti teprve formují.

Mgr. Lenka Doležalová, Ph.D.
Katedra tělovýchovy a sportu UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět