Studenti Fakulty restaurování vdechli opět život dětenickému betlému

19. 12. 2018

V obci Dětenice na Jičínsku je nyní možné obdivovat krásu a šikovnost zlatých českých ručiček. Po více než sto letech se tu začátkem prosince znovu rozezněl a rozchodil mechanický betlém. A obrovskou zásluhu na jeho opětovném zprovoznění mají především naši studenti a akademici z Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty restaurování. Na obnově figurek přitom pracovali několik let.

„Betlém se do našeho ateliéru dostal v torzálním stavu odpovídajícímu skutečnosti, že byl nalezen ve sklepě na hromadě uhlí. Nejenže mnoho jeho částí se nedochovalo, ale i ta trocha, co se dochovala, byla v naprosto dezolátním stavu,“ popsal první setkání s unikátním dětenickým betlémem vedoucí ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru Mgr. art. Luboš Machačko z Fakulty restaurování v Litomyšli.

Betlém zdobí přes sedmdesát figur

Betlém o rozměrech 330 x 80 x 50 cm je tvořen krajinnou scénou a více než 70 figurami z papíru a papírmašé umístěnými na dřevěné konstrukci, ve které je uschován hrací stroj a pohyblivý mechanismus. Nejstarší část dětenického betléma je datována do poloviny 19. století a zasloužil se o něj řezbář Vincenc Novotný. Když po obou světových válkách rodina betlém znovu spatřila, byl v troskách, ale vztah k řemeslu a předkům odstartovaly jeho záchranu. Bylo však nutné obrátit se na odborníky – naše pedagogy a studenty – z Litomyšle, do jejichž hledáčku se betlém nakonec dostal.

„Naším úkolem bylo zrestaurovat všechny polychromované papírové a papírmašové části. V ateliéru byla sestrojena obnovená dřevěná konstrukce, do které byly v průběhu let zasazovány figury a scény tak, jak byly postupně našimi studenty restaurovány. Paralelně byl restaurován i mechanismus a hrací stroj kolegou restaurátorem Vojtěchem Jonášem,“ popisuje jednotlivé úkoly Luboš Machačko.

Restaurovalo se podle jediné dobové fotografie

„Naši studenti postupně restaurovali dochované dvojrozměrné figury a architekturu z papíru a trojrozměrné figury a terény z papírmašé. Části, dochované ve fragmentech, s rozsáhlými ztrátami originálu, byly zrestaurovány a citlivě doplněny. Samostatnou kapitolu tvořily figury, u kterých vysoký stupeň poškození barevné vrstvy neumožňoval opětné použití v betlému. Ty byly zpevněny a očištěny. Podle nich byly s využitím infračervené fotografie, která nám umožnila zviditelnit původní kresbu, jež byla pod ztmavlým lakem nečitelná, zhotoveny rekonstrukce,“ komentuje náročnou práci studentů-bakalářů Luboš Machačko.

Současně dodává, že doplňování chybějících částí probíhalo metodou analogické rekonstrukce podle jediné dochované fotografie betléma, pocházející z doby kolem roku 1941, a s využitím dochovaných grafických předloh ze soukromých sbírek či z dobových pramenů a literatury. Právě dohledávání předloh, porovnávání jednotlivých typů a výběr vzorů vhodných pro rekonstrukci byla práce takřka detektivní. Navíc by byla nemyslitelná bez spolupráce s majiteli betléma a soukromými sběrateli.

Unikátní betlém ztělesňuje silný příběh

Restaurování trvalo v ateliéru v Litomyšli od roku 2012. Ale samotná obnova betlému začala již o několik let dříve. Drtivá většina prací byla našimi studenty dokončena během července 2018. Nicméně drobné dokončovací práce byly prováděny ještě v podzimních měsících. Zcela kompletní však betlém zatím není, jak se můžete sami přesvědčit přímo v Dětenicích. „Chybí ještě několik figur, které se nedochovaly a budou muset být zhotoveny zcela znovu podle grafických předloh. Věříme, že navážeme na dosavadní úspěšnou spolupráci s investorem obnovy betlému a že tyto figury budou opět zhotoveny našimi studenty,“ doplňuje k úspěšné spolupráci Luboš Machačko.

Unikátnost tohoto betlému navíc tkví, mimo všech záležitostí mechanických a technických, zejména v jeho silném příběhu. „Vždyť zde došlo ke znovuzrození objektu, který se nacházel zcela v troskách a jako takový byl odsouzen k zapomnění. Ale díky nezměrnému úsilí potomků z rodiny Vincence Novotného se podařilo objekt obnovit a dokonce zprovoznit v místě, kde byl vytvořen. Takovýto happy end nebývá pro památky obdobného charakteru běžný. A jsem moc rád, že jsme mohli spolu se studenty a kolegy přispět k tomuto malému zázraku,“ uzavírá restaurátor Luboš Machačko.

Betlém se nyní nachází v Památníku Foersterova rodu v Dětenicích. Otevřením expozice obnoveného betléma rodina završila dvacetileté úsilí o jeho záchranu. Všem, kteří se na tomto zázraku podíleli, děkují a srdečně zvou na návštěvu! Otevřeno mají prozatím pouze o sobotách, a to 22. 12., 29. 12. a 5. 1. 2019, od 14 do 18 hodin. Ke zpříjemnění vánoční atmosféry to ale jistě stačí. Celý příběh záchrany dětenického betléma najdete na webu www.detenickybetlem.cz, kde je možné také přispět na jeho obnovu.

Mgr. Zuzana Paulusová
externí redaktorka Oddělení propagace a vnějších vztahů


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět