Studenti si zkouší péči na figurínách

20. 08. 2019

Vladimír, Karel a Hall. Tři pacienti, kterým budoucí zdravotníci špatným zásahem neublíží. Právě na těchto figurínách a dalších zhruba 97 modelech si budoucí porodní asistentky nebo záchranáři nanečisto vyzkoušejí reagovat na náhlé změny zdravotního stavu. Vyučující je na propojeném počítači nastaví a studenti na modelech pak zkoušejí například odběr krve nebo život zachraňující postupy.

„Cílem je nasimulovat prostředí, které je co nejvíce blízké nemocničnímu,“ řekla vedoucí katedry Ošetřovatelství Kateřina Horáčková z Fakultyzdravotnických studií Univerzity Pardubice. 
Odborné učebny připomínají standardní oddělení, lůžka intenzivní péče, dětského oddělení nebo porodního sálu a rentgenu. 
V těchto podmínkách se studenti učí základní ošetřovatelské postupy, na modelech torz lidského těla si budoucí zdravotníci zkoušejí takzvané tvrdé dovednosti, což je například aplikace intramuskulární injekce nebo odběr krve. 
Když už mladí zdravotníci zvládnou základní věci, jejich pacientem se stává figurína pracovně nazvaná Vladimír. Fakulta ji pro své studenty pořídila za 1,5 milionu korun. Pomocí počítače na ní může učitel simulovat množství nemocí a patologických stavů. 
„Třes končetin nebo zástava srdeční akce, to jsou některé modelové situace, studenti pak přicházejí ke konkrétnímu pacientovi a reagují na vzniklý zdravotní stav,“ řekla Horáčková. 
Na figuríně ukazuje student a budoucí záchranář Jan Kunstar, jak si poradí, když přestane fungovat jedna plíce. „Tomuto stavu se říká tenzní pneumotorax, může nastat například při pádu, píchá se jehlou v druhém a třetím mezižebří,“ popisuje Kunstar zákrok, při němž na popsané místo kolmo zapíchl jehlu. Figurína okamžitě reaguje, vyfukuje vzduch a na monitoru je vidět, že se pacientovi ulevilo. 
Model novorozence zase naučí budoucí zdravotníky připravit se na nenadálou zástavu dýchání a s tím spojené promodrávání. Fakulta plánuje pořídit ještě model rodící ženy. 
V suterénu pak univerzita využívá simulované rentgenové pracoviště. „Modelu říkáme pracovně Karel, pochází z Japonska a studenti si na něm cvičí hlavně správné polohování před samotným snímkováním,“ říká děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá. 
Fakulta zdravotnických studií připravuje studenty v oborech všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, radiologický asistent a zdravotně sociální pracovník. Na některých z nich mohou zájemci pokračovat na magisterském a doktorandském studiu. 
Fakulta má dnes 800 studentů, každý rok přijme 350 nových uchazečů o studium. 

Stanislava Králová
Mladá fronta DNES - Pardubický kraj


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět